طراحي تاثير تمرينات هوازي بر سطح پلاسمايي اكسيد نيتريك و عملكرد اندوتليوم عروق زنان يائسه

فراحتي, سمانه and عطارزاده, سیدرضا and بيژه, ناهید and محجوب, امید (2013) طراحي تاثير تمرينات هوازي بر سطح پلاسمايي اكسيد نيتريك و عملكرد اندوتليوم عروق زنان يائسه. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (115). pp. 75-88. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n115p78-fa.pdf

Download (297kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2928&sid=1&...

Abstract

چكيده زمينه و هدف: بيماريهاي قلبيعروقي يكي از مهمترين علل مرگ و مير زنان پس از يائسگي است. كاهش فيزيولوژيك مقادير استروژن و تجمع چربي احشايي و اضافه وزن، خطر ابتلا به اختلالات عروقي را در سنين يائسگي فزوني ميدهد. هدف اين تحقيق تعيين تاثير تمرينات هوازي بر سطح پلاسمايي اكسيد نيتريك و عملكرد اندوتليوم عروق زنان يائسه بود. 54 سال به صورت هدفدار گزينش شدند و به طور /4±5/ روش كار: در اين مطالعه نيمه تجربي، 23 زن يائسه و سالم با ميانگي ن س ن 56 تصادفي به دو گروه تمرين ( 13 نفر) و كنترل ( 10 نفر) تقسيم شدند . گروه تمرين به مد ت هشت هفته و هر هفته سه جلسه با شدت 50 ت ا 70 درصد حداكثر ضربان قلب ذخيره تمرين هوازي انجام دادند و زمان هر جلسه تمرين به تدريج از 30 ت ا 45 دقيقه افزايش يافت . طي اين مدت گروه كنترل در هيچ برنامه تمريني منظمي شركت نداشت . پيش از آغاز و پس از اتمام برنامه تمرين هوازي، اندازه هاي تن سنجي، حداكثر افراد اندازهگيري شد. دادهها از طريق روش Flow mediated dilation (FMD) اكسيژن مصرفي، غلظت اكسيد نيتريك و شاخص تحليل شدند. (p<0/ اندازههاي تكراري و تي استيودنت همبسته در سطح معنيداري ( 05 غلظت ،(p=0/ يافته ها: هشت هفته تمرين هوازي منجر به كاهش معني دار وزن و درصد چربي بدن؛ افزايش معني دار حداكثر اكسيژن مصرفي ( 001 گروه تمرين شد. (p=0/003) FMD و شاخص (p=0/ اكسيد نيتريك ( 026 نتيجهگيري: هشت هفته تمرين هوازي باعث افزايش توليد اكسيد نيتريك و بهبود عملكرد اندوتليوم عروق زنان يائسه شد و ميتوان گفت تمرينات بدني منظم و مستمر احتمالاً ميتواند به عنوان يك عامل پيشگيري كننده در بروز بيماريهاي قلبي عروقي زنان يائسه مؤثر باشد. اكسيد نيتريك، زنان يائسه ،FMD كليدواژه ها: تمرين هوازي، عملكرد اندوتليوم، شاخص

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 09:08
Last Modified: 23 Aug 2014 09:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/640

Actions (login required)

View Item View Item