بررسی تاثيراعتياد به اينترنت برسبک زندگی دانشجويان ساکن خوابگاه‌های علوم پزشکی تهران در سال 1391

ماهری, بابک and جوينی, حمید and بهرامی, محمدنبی and صادقی, رویا (2013) بررسی تاثيراعتياد به اينترنت برسبک زندگی دانشجويان ساکن خوابگاه‌های علوم پزشکی تهران در سال 1391. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (114). pp. 10-19. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n114p10-fa.pdf

Download (347kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2808&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: امروزه با پيشرفت تکنولوژی، پديده اعتياد به اينترنت از جمله مسائلی است که امروزه سبک زندگی سالم را مورد تهديد قرار می دهد. هدف از اين مطالعه بررسی تعيين ارتباط بين اعتياد به اينترنت دانشجويان با وضعيت سبک زندگی آنها وتعيين تاثير اعتياد به اينترنت روی سلامتی دانشجويان و جمع آوری اطلاعات پايه و ضروری جهت برنامه ريزي برای پيشگيری از اعتياد به اينترنت و بهبود وضعيت سبک زندگی دانشجويان است. روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفی-تحليلی در سال 1391 در شهر تهران بر روي250 نفر (140 دختر و110پسر) از دانشجويان ساکن خوابگاه های علوم پزشکی تهران انجام شد. روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی بود وحضور افراد در مطالعه کاملا داوطلبانه بود. ابزار گردآوری داده ها در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار و روايی آن کسب شد و شامل 3 بخش بودکه بخش اول مربوط به اطلاعات دموگرافيکی شامل: سن، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال، مقطع تحصيلی، وضعيت تحصيلی (نمره معدل) بود. بخش دوم پرسشنامه سبک زندگی سالم (Health Promoting Lifestyle Profile) 52 سوالی والکر وهمکارانش بودکه برای ارزيابی سبک زندگی دانشجويان مورد استفاده قرار گرفت و بخش سوم پرسشنامه "اعتياد به اينترنت يانگ" بود. به منظور تجزيه تحليل داده‌ها از نرم افزارSPSS19 و با استفاده از آزمون‌های توصيفی و تحليلی استفاده شد و نتايج در سطح (05/0>p) معنادار تلقی شد. يافته‌ها: بر اساس يافته های اين مطالعه بين اعتياد به اينترنت و سبک زندگی سالم (001/0>p) رابطه ی معنادار وجود دارد و افراد معتاد به اينترنت نسبت به کاربران عادی اينترنت از نظر سبک زندگی سالم در وضعيت نامطلوبی به سر می برند. همچنين افراد معتاد به اينترنت از نظر رشد روحی (001/0>p)، مسووليت پذيری بهداشتی (001/0>p)، روابط بين فردی (001/0>p)، مديريت استرس (001/0>p)، فعاليت فيزيکی (001/0>p)، و تغذيه (001/0>p) نسبت به کاربران عادی به طور معناداری نمره پايين تری کسب کرده اند. نتيجه‌گيری: اين مطالعه نشان می دهد که افراد معتاد به اينترنت نمره ی پايين در سبک زندگی سالم دارند و ضرورت اتخاذ مداخلاتی جهت تصحيح روش‌های استفاده از اينترنت و آموزش به دانشجويان جهت ارتقا سبک زندگی سالم را آشکار می سازد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 09:10
Last Modified: 23 Aug 2014 09:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/642

Actions (login required)

View Item View Item