تاثير آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب و وضعيت هموديناميک بيماران کانديد جراحی بای پس شريان کرونر

جاسمی, مدینه and رحمانی, آزاد and آقاخانی, نادر and اقتدار, سامره and علی نژاد, حمدالله (2013) تاثير آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب و وضعيت هموديناميک بيماران کانديد جراحی بای پس شريان کرونر. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (114). pp. 28-34. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n114p28-fa.pdf

Download (302kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2810&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: بيماری‌های قلبی شايع ترين علل مرگ و مير بوده و ميزان بروز آن درکشورهای درحال توسعه روبه افزايش است. عمل بای پس شريان کرونر CABG (Bypass Graft (Coronary Artery يکی از روش‌های درمانی بيماران فوق مي­باشد که در بسياری از موارد اضطراب و تغييرات هموديناميکی را به دنبال دارد. اين پژوهش با انجام آموزش چهره به چهره سعی در رفع مشکل فوق دارد. روش کار: اين مطالعه يک پژوهش نيمه تجربی بود که به منظور بررسی تاثير آموزش براضطراب و وضعيت هموديناميک بيماران کانديد CABG در اروميه در سال 1390 صورت­گرفت. در اين مطالعه 124 بيمار واجد شرايط انتخاب شده به روش در دسترس به شيوه تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسيم، ميزان اضطراب و نيازهای آموزشی ايشان در حين پذيرش و قبل از عمل با استفاده از پرسش نامه آمستردام و وضعيت هموديناميکشان با چک­ليست مورد بررسی قرارگرفت. داده­ها با کمک نرم­افزار SPSS13 و آزمون هایT زوج،T مستقل و ANOVA مورد بررسی قرارگرفت. يافته‌ها: نتايج نشان داد بين دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيک تفاوت معني­داری وجود نداشت. همچنين تفاوت معني­داری بين ميزان اضطراب و نيازهای آموزشی گروه شاهد در دو فاصله زمانی يافت نشد. درگروه آزمون ميزان اضطراب و نيازهای آموزشی پس از آموزش نسبت به زمان پذيرش کاهش معني­داری داشت(001/0(p<. وضعيت هموديناميک هر دو گروه نيز قبل از عمل نسبت به زمان پذيرش به طور معني­داری تغييريافت. همچنين بين جنس و سطح تحصيلات بيماران با اضطراب ارتباط معني­داری يافت شد (05/0(p<. نتيجه‌گيری: با توجه به نتايج سودمند حاصل از آموزش برکاهش اضطراب و تثبيت وضعيت هموديناميک بيماران تحت جراحي بای پس، توجه به مقوله آموزش از سوی کادر درمانی امری ضروری بوده و توصيه مي­گردد. واژه‌های کلیدی: اضطراب، CABG، وضعیت همودینامیک، آموزش چهره به چهره،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 09:11
Last Modified: 23 Aug 2014 09:11
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/644

Actions (login required)

View Item View Item