اپيدميولوژی زردی پاتولوژيک نوزادان و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيک در متولدين بيمارستان 22 بهمن گناباد در سال1390

صابر, اشرف and فردوسی, شیرین and عسکری, فریبا and فارسی, لیلا (2013) اپيدميولوژی زردی پاتولوژيک نوزادان و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيک در متولدين بيمارستان 22 بهمن گناباد در سال1390. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (114). pp. 42-48. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n114p42-fa.pdf

Download (333kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2812&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: زردی يکی از مشکلات شايع دوران نوزادی است که به دليل عوارض جدی آن مثل کرنيکتروس از اهميت ويژه ای برخوردار است. شناسايی عوامل زمينه ساز زردی می تواند سبب تشخيص و درمان سريع آن گردد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين فراوانی زردی در دوران پری ناتال انجام شد. روش کار: در اين مطالعه توصيفی-مقطعی 170 نوزاد متولد شده در بيمارستان 22 بهمن گناباد در سال 1390 به روش نمونه گيری غير احتمالي آسان مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، وزن، نوع زايمان و ساير متغييرهای اپيدميولوژيک از پرونده استخراج و ثبت گرديد و برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماری SPSS ويراست 19 استفاده شد. يافته‌ها: در اين مطالعه از مجموع170 نوزاد، 91 نوزاد (5/53 درصد) به زردی مبتلا بودند. از مجموع 91 نوزاد مبتلا به زردی 7/52 درصد پسر و 3/47 درصد دختر بودند. شدت زردی در اکثر نوزادان مبتلا (8/47 درصد) خفيف و زردی شديد در 2/15 درصد موارد وجود داشت. اکثر نوزادان مبتلا به زردی حاصل زايمان طبيعی (6/62 درصد) بودند. سن مادران نوزادان مبتلا در اکثر موارد (9/65 درصد) بيشتر از 25 سال و گروه خون اکثر مادران O (1/34 درصد) و RH مادران نوزادان مبتلا در 89 درصد موارد مثبت و اکثر نوزادان (5/61 درصد) حاصل بارداری دوم به بالا بودند. بين هيچ يک از مشخصات دموگرافيک مادر با زردی نوزادي از نظر آماری ارتباط معنی داری ديده نشد (05/0<p). همچنين مادران RH منفي که همسران RH مثبت داشتند ارتباط معنی داری با زردي نوزادی داشتند (05/0>p). نتيجه‌گيری: با توجه به شيوع بالای زردی در شهر گناباد، توصيه می شود مطالعات بيشتری با حجم نمونه بيشتر در اين زمينه برای به دست آوردن آمار دقيق ميزان شيوع عوامل خطر در نوزادان مبتلا به زردی انجام شود تا از بروز آسيب و خطر در نوزادان در معرض خطر جلوگيری کرد. واژه‌های کلیدی: زردی، نوزادان، اپیدمیولوژی،

Item Type: Article
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 Aug 2014 03:58
Last Modified: 19 Jul 2017 08:12
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/646

Actions (login required)

View Item View Item