تحليل ميزان رضايت از سيستم آموزش بالينی در دانشگاه علوم پزشکی شيراز با رويکرد ارزشيابی 360 درجه

لطفی, مهرزاد and ثاقب, محمدمهدی and امينی, میترا and لطفی, فرهاد and صابر, محبوبه and باستانی, پیوند (2013) تحليل ميزان رضايت از سيستم آموزش بالينی در دانشگاه علوم پزشکی شيراز با رويکرد ارزشيابی 360 درجه. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (114). pp. 59-68. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n114p59-fa.pdf

Download (331kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2814&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : با عنايت به اينکه هر گونه برنامه ريزی در جهت ارتقاء کيفيت آموزش بالينی در گرو شناخت مشکلات، نارسائی ها و کاستی ها ی موجود در سيستم آموزشی از ديدگاه گروه هدف می باشد، در اين مطالعه سعی شد تا طی يک ارزشيابی کامل و همه جانبه از کليه گروه های درگير و ذی نفع در فرآيند آموزش بالينی، ميزان رضايتمندی آن ها را از سيستم فعلی برآورد نموده تا از اين طريق بتوان به ترسيم يک چارچوب کلی از نقاط قوت و ضعف سيستم فعلی در دانشگاه علوم پزشکی شيراز پرداخت. روش کار : اين مطالعه، از نوع مطالعات توصيفی تحليلی است که به صورت مقطعی در سال 1390 انجام شده. به منظور جمع آوری داده ها، سه پرسش نامه مجزا و محقق ساخته بر حسب اهداف پژوهش طراحی شد که پرسش نامه شماره يک مربوط به انترن ها و دستياران پزشکی، پرسش نامه شماره دو مربوط به اساتيد بالينی و پرسش نامه شماره سه مربوط به سرپرستاران بود. به منظور سنجش روايی محتوايی و صوری پرسش نامه از روش قضاوت متخصصين استفاده شد و به منظور سنجش پايايی از روش آزمون- باز آزمون استفاده گرديد. پاسخ ها پس از نمره دهی، وارد نرم افزار SPSS ورژن 17 وارد گرديد و با استفاده از آمار توصيفی و آزمون های مرتبط مثل T-TEST و Anova و ... در سطح معنی داری 05/0 تحليل گرديد. يافته‌ها: به طور کلی يافته های حاضر متضمن آن است که دستياران، انترنها و سرپرستاران شرکت کننده در پژوهش موافقت بسيار بيشتری نسبت به ثابت بودن اساتيد در يک مرکز آموزشی درمانی داشتند در حالی که ديدگاه اساتيد نسبت به ثابت و چرخشی بودن خودشان نسبتاً برابر بود. نتيجه ‌ گيری : با توجه به اين نکته که چارچوب آموزشی موجود در مراکز آموزشی درمانی کشور بعضاً نمی تواند جواب گوی نيازهای جديد و تامين فضای استاندارد آموزشی باشد و با توجه به نتايج موردی مطالعه حاضر در مورد وضعيت فعلی آموزش بالينی در دانشگاه علوم پزشکی شيراز، به نظر می رسد ضمن توجه به جوانب و پيشنهادات ارائه شده، اجرای اين تغيير بتواند به افزايش کيفيت آموزش، پژوهش و درمان در مراکز دانشگاهی کمک نمايد. واژه‌های کلیدی: ارزشیابی 360 درجه، نظام آموزش بالینی، مرکز آموزشی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 Aug 2014 05:58
Last Modified: 24 Aug 2014 05:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/648

Actions (login required)

View Item View Item