بررسی وضعيت موجود مهارت های يادگيری خود راهبر در دانشجويان پزشکی

سلطانی عربشاهی, سید کامران and نعيمی, لیلا (2013) بررسی وضعيت موجود مهارت های يادگيری خود راهبر در دانشجويان پزشکی. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (113). pp. 10-19. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n113p10-fa.pdf

Download (340kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2777&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: در حرفه پزشکی توانايی هدايت و تنظيم تجارب يادگيری فردي مساله ای بسيار مهم برای موفقيت می باشد و مهارت های يادگيری خودراهبر (Self-Directed Learning Skills)که با يادگيری مادام العمر (Life-Long Learning) در ارتباط اند در حرفه پزشکی بسيار مهم هستند، همچنين اين مهارت ها به دانشجويان در کسب دانش و مهارت و نگرش های منحصر به فرد دررشد شخصی و حرفه ای شان کمک شايانی خواهد کرد. بنابراين توانمند سازی دانشجويان برای کسب مهارت های لازم برای يادگيری خودراهبر بايد يکي از اهداف نهايی کوريکولوم های آموزشی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعيت موجود مهارت های يادگيری خود راهبر دانشجويان مقاطع علوم پايه، فيزيوپاتولوژی،کارآموزي رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. روش کار: اين پژوهش توصيفی- مقطعی در 182 نفر از دانشجويان پزشکی (مقاطع علوم پايه، فيزيوپاتولوژی، کارآموزی) دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از پرسش نامه آمادگی يادگيری خود راهبر فيشر اجرا شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS19و با استفاده از آمار توصيفی، آزمون T مستقل آناليز واريانس يک طرفه و آماره کوهن تجزيه و تحليل شدند. يافته‌ها: بالاترين ميانگين مربوط به مهارت خودکنترلی (45/6±6/60) و پايين ترين ميانگين مربوط به مهارت خودمديريتی (40/6 ± 2/45) بود. نتيجه‌گيری: اگر چه مهارت خودکنترلی دانشجويان نسبت به ساير مهارت ها، بالاتر ارزيابی شد، اما به نظر می رسد چگونگی مديريت يادگيری و مهارت‌های مطالعه بايد در برنامه های درسی و يا در قالب فعاليت های فوق برنامه گنجانده شود تا گامی مؤثر برای تبديل دانشجويان به فراگيران مادام العمر و خودراهبر باشد. واژه‌های کلیدی: مهارت های یادگیری، یادگیری خودراهبر، دانشجویان پزشکی.،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 Aug 2014 06:02
Last Modified: 24 Aug 2014 06:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/652

Actions (login required)

View Item View Item