بررسی تاثير مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پيشگيری کننده از مصرف خودسرانه دارو در زنان تحت پوشش خانه‌های سلامت منطقه 3 تهران

نيک سادات, نگین and صلحی, مهناز and شجاعی زاده, داود and گوهری, محمودرضا (2013) بررسی تاثير مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پيشگيری کننده از مصرف خودسرانه دارو در زنان تحت پوشش خانه‌های سلامت منطقه 3 تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (113). pp. 48-59. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n113p48-fa.pdf

Download (394kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2781&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: مصرف خودسرانه دارو از معضلات حاد بهداشتی است. هدف اين مطالعه تعيين تاثير آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پيشگيری کننده از مصرف خودسرانه دارو در زنان تحت پوشش خانه های سلامت منطقه 3 تهران است. روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربی از نوع شاهددار که روی 88 نفر از زنان (در دو گروه آزمون و کنترل 44 نفره) انجام شد، روش نمونه گيری خوشه‌ای و ابزارگردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته براساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و چک ليست عملکرد در زمينه مصرف خودسرانه داروها بود که روايی و پايايی آن تاييد شد. ابتدا پرسش نامه و چک ليست در دو گروه تکميل شد. براساس نتايج به دست آمده از اين مرحله، مداخله آموزشی طراحی و در گروه آزمون در قالب سه جلسه آموزشي90 دقيقه‌ای با روش‌های سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، نمايش فيلم و اسلايد برگزار شد. يک ماه پس از مداخله آموزشی دوباره داده‌ها در دو گروه جمع آوری و در نرم افزار آماری SPSS16 با استفاده از آزمون‌های آماری توصيفی و تحليلی تجزيه تحليل و با هم مقايسه شد. يافته‌ها: قبل از مداخله بين ميانگين آگاهی، حساسيت، شدت، منافع، موانع، خودکارآمدی درک شده و عملکرد در زمينه پيشگيری از مصرف خودسرانه داروها در دو گروه، اختلاف معنی دار وجود نداشت (05/0<p) اما پس از مداخله آموزشی اختلاف معني دار به دست آمد (001/0>p) و همچنين در گروه آزمون بين عملکرد و سطح تحصيلات رابطه معنی دار مشاهده شد (03/0 p=). همچنين راديو و تلويزيون در 65 % زنان آزمون و 5/77 % زنان کنترل مهمترين راهنمای عمل بود. نتيجه‌گيری: آموزش براساس الگوی اعتقاد بهداشتی موجب ارتقاء ادراکات و عملکرد زنان در زمينه پيشگيری از مصرف خودسرانه دارو می شود. واژه‌های کلیدی: پیشگیری، مصرف خودسرانه داروها، الگوی اعتقاد بهداشتی، زنان.،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 Aug 2014 06:04
Last Modified: 24 Aug 2014 06:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/656

Actions (login required)

View Item View Item