ساختار عاملی فهرست زمينه يابی ترس کودکان- تجديدنظرشده

بخشی‌پور رودسری, عباس and محمدپور, وهاب and غلامزاده خادر, مجتبی and فرشباف مانی‌صفت, فرناز (2013) ساختار عاملی فهرست زمينه يابی ترس کودکان- تجديدنظرشده. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (113). pp. 68-77. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n113p68-fa.pdf

Download (338kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2783&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: ترس هيجان مهمی است که می‌تواند برای ارتقا امنيت و بقا سازگارانه باشد، يا با اثر بر روی کيفيت زندگی به صورت منفی ناسازگارانه باشد. هدف از مطالعه حاضر استخراج ويژگی‌های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه تجديد‌ نظر شده فهرست زمينه‌يابی ترس کودکان در نمونه‌ای از کودکان و نوجوانان ايرانی بود. روش کار: نمونه نهايی مطالعه حاضر نمرات نسخه تجديد نظر شده فهرست زمينه‌يابی ترس کودکان 661 دانش‌آموز (321 پسر و 340 دختر) مقاطع ابتدايی، راهنمايی و دبيرستان ايرانی را شامل می‌شود. سن دانش‌آموزان 8 تا 18 سال (ميانگين: 7/12 و انحراف استاندارد: 95/2) بود. آزمودنی‌ها با استفاده از روش نمونه‌گيری خوشه‌ای از مدارس شهر تبريز انتخاب شدند و نسخه تجديد ‌نظر شده فهرست زمينه‌يابی ترس کودکان را پر کردند. به منظور بررسی ساختار عاملی از شيوه اکتشافی و روش تحليل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واريماکس استفاده شد. يافته‌ها: راه حل 7 عاملی برای 9/37% از واريانس کلی محاسبه شد و آيتم‌ها بهتر از راه حل‌هاي ديگر بيانگر عوامل بودند. بنابراين، راه‌حل 7 عاملی که مناسب‌تر از راه حل‌های 5 و 6 عاملی بود انتخاب گرديد. ضريب پايايی از راه همسانی درونی (ضريب آلفای کرونباخ)، 93/0 به دست آمد. نتيجه‌گيری: نتايج به دست آمده نشان داد که نسخه تجديد نظر شده فهرست زمينه‌يابی ترس کودکان ابزار پايايی است. با افزايش سن شدت ترس‌ها کاهش يافته است. شدت ترس با افزايش سن در پسرها کاهش و در دخترها افزايش يافته است. واژه‌های کلیدی: کودکان و نوجوانان، تحلیل عاملی، ترس، ویژگی‌های روانسنجی.،

Item Type: Article
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 Aug 2014 06:26
Last Modified: 11 Jul 2017 07:46
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/658

Actions (login required)

View Item View Item