عوامل تنش‌زا و روش‌های سازگاری در بيماران تحت دياليز خونی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبريز در سال 1388

آهنگر, روناک and پرون, کبری and حسينی, فهيمه السادات and عبدالله زاده, فرحناز and سيدرسولی, الهه and قوجازاده, مرتضی (2013) عوامل تنش‌زا و روش‌های سازگاری در بيماران تحت دياليز خونی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبريز در سال 1388. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (111). pp. 1-11. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n111p1-fa.pdf

Download (359kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2713&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: بيماران تحت درمان با دياليزخونی اغلب در سازگاری با تنش‌های ناشی از بيماری دچار مشکلاتی مي­شوند. اطلاع از انواع علل تنش­زا و روش­های سازگاری مورد استفاده، کمک به سزايی در اجرای مراقبت مؤثر از افراد دچاربيماريهای مزمن می نمايد. لذا هدف از انجام اين مطالعه تعيين عوامل تنش­زا و روش­های سازگاری در بيماران دياليزخونی مي باشد. روش کار: در اين مطالعه مقطعی با روش سرشماری به بررسی عوامل تنش­زا و روش­های سازگاری 70 بيمار تحت درمان دياليز خونی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبريز در سال 1388 پرداخته شد. روش گردآوری داده­ها، مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسشنامه بود. پرسشنامه­ در سه قسمت، مشخصات فردی-اجتماعی، مقياس تنش­زاهای دياليز خونی و مقياس سازگاری جالويک بود. داده­ها با SPSS.15 و با بهره گيری از روش­های آماری توصيفي و استنباطی تجزيه و تحليل شدند. يافته‌ها: عوامل تنش­زا اصلی در اين بيماران، عوامل روانی اجتماعی بودند که روش­های سازگاری عاطفه محور در پاسخ به اين عوامل بيشتر استفاده می‌شدند. شدت تنش در بيماران با ميانگين کلی 14/9±88/41 در حد «متوسط» بود. ميانگين امتياز استفاده از روش­های سازگاري 19/18±94/70 بوده که در رتبه­بندی به صورت «بعضی اوقات از آن روش استفاده مي­کنم» تفسير شد، ميانگين نمرات تأثير روش­های سازگاری نيز 42/19±57/49 بوده که در رتبه­بندي به صورت «آنروشکمی مؤثر بود» تفسير گرديد. ارتباط معني­داری بين وضعيت درآمد و عوامل تنش­زا و نيز ارتباط آماری منفی و ضعيفی بين سن و استفاده از روش­هاي سازگاری مشخص گرديد. نتيجه‌گيری: با توجه به مواجهه مکرر بيماران با عوامل تنش زای روانی- اجتماعی و ميزان بهره گيری ناکافی اين بيماران از روش هاي سازگاری به ويژه نوع مؤثر اين روش ها، بايستی برنامه های آموزشی، مشاوره­ ای و حمايتی، در جهت تسهيل فرآيند سازگاری بيماران همودياليزی با اين عوامل تنش­زا صورت پذيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دياليز خوني، عوامل تن شزا، روش هاي سازگاري
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Aug 2014 20:08
Last Modified: 25 Aug 2014 20:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/671

Actions (login required)

View Item View Item