بررسی نیاز های انگیزشی پرستاران بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو (1385)

کشتکاران, علی and خوارزمی, عرفان and یوسفی, صدیقه (2006) بررسی نیاز های انگیزشی پرستاران بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو (1385). نشریه مدیریت سلامت, 9 (24). pp. 45-50. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v9n24p45-fa.pdf

Download (231kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-312-fa.html

Abstract

مقدمه:افزایش بهره‌وری در سازمان، نیاز به تأمین شرایط متعددی دارد که مهمترین آنها عامل انسانی است. نیروی انسانی برانگیخته شده برای انجام وظایف سازمانی، مهمترین عامل بهره‌وری است و انگیزش کارکنان نیز با افزایش سطح روحیه و رضایت شغلی آنان فراهم می‌شود. اما برای افزایش روحیه و رضایت شغلی کارکنان لازم است، نیازهای آنها شناسایی شده و به ارضای نیازهای آنان در محیط کار توجه شود. هدف از انجام این پژوهش شناخت نیازهای انگیزشی پرستاران تعدادی ازبیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس سلسله مراتب نیاز های مازلو است. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی ـ مقطعی ست. جامعه آماری شامل بیمارستان های نمازی، شهید فقیهی، شهید چمران، حافظ و خلیلی است . تعداد 141 نفر پرستار در این پژوهش شرکت داشته‌اند که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ـ طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزارSPSS مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان می دهندکه تمام نیازهای پنجگانه مازلو دارای قدرت انگیزشی بالا بوده‌اند و در بررسی و مقایسه میانگین نیازهای انگیزشی، نیاز به احترام بالا ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. همچنین مشخص شد که بین نیاز فیزیولوژیک با جنسیت و سن رابطه آماری معنی داری وجود دارد. بین نیاز به عشق و محبت و متغیرهای وضعیت استخدامی، سابقه کار و سن رابطه آماری معنی داری وجود دارد .بین نیاز به احترام و متغیر های سابقه کار و سن رابطه آماری معنی داری وجود دارد. بین نیاز به امنیت و نیاز به خودشکوفایی با متغیرهای جمعیتی رابطه آماری معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مشخص شد که اولویت نیازهای انگیزشی پنج گانه در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های نمازی، شهید فقیهی، چمران، حافظ و خلیلی به صورت ذیل است : 1ـ نیاز به احترام 2ـ نیاز فیزیولوژیک 3ـ نیاز به عشق و محبت 4ـ نیاز به امنیت 5ـ نیاز به خودشکوفایی

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: انگیزش، سلسله مراتب نیازها، پرستار، بیمارستان آموزشی
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 08 Jan 2018 09:25
Last Modified: 08 Jan 2018 09:25
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/6735

Actions (login required)

View Item View Item