ﺗﺃثير تمرين استقامتی و مصرف مکمل امگا-۳ بر عامل نوروتروفيک مشتق از مغز (BDNF) در هيپوکمپ موش‌های صحرايی نر بالغ

وسدی, الهام and رواسی, علی اصغر and چوبينه, سیروس and برزگر, حامد and برجيان فرد, محبوبه (2013) ﺗﺃثير تمرين استقامتی و مصرف مکمل امگا-۳ بر عامل نوروتروفيک مشتق از مغز (BDNF) در هيپوکمپ موش‌های صحرايی نر بالغ. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (111). pp. 50-57. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n111p50-fa.pdf

Download (324kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2718&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ﺗﺃثير 8 هفته تمرين استقامتی و مصرف مکمل امگا-3 بر مقادير عامل نوروتروفيک مشتق از مغز (BDNF) در هيپوکمپ موش­های صحرايی نر بالغ بود. روش کار: در اين پژوهش تجربی 28 سر موش صحرايی (rat) نر نژاد ويستار (با سن 8 هفته­ و ميانگين وزن 10±170 گرم)، در 4 گروه مساوی 7 تايی کنترل، تمرين، مکمل و تمرين- مکمل به طور تصادفی تقسيم شدند. گروه تمرين، تحت تمرين استقامتی روی نوارگردان به مدت 8 هفته قرار گرفتند. گروه مکمل، روزانه (100 ميلي­گرم/کيلوگرم وزن بدن) مکمل امگا-3 به صورت خوراکی به روش گاواژ دريافت کردند. گروه تمرين- مکمل نيز تحت ترکيبی از همان برنامه تمرينی به همراه با مصرف رژيم مکمل قرار گرفتند. مقادير BDNF با روش الايزا سنجيده شد و داده­ها با استفاده از روش آماری آناليز واريانس يک راهه با 05/0p < تحليل شدند. يافته ها: يافته­هاي پژوهش حاضر نشان داد، مقادير BDNF هيپوکمپ پس از 8 هفته، در گروه تمرين و گروه مکمل نسبت به گروه کنترل افزايش معني­داری نداشتند (447/0=p و 054/0=p). بعلاوه مقادير BDNF در گروه تمرين- مکمل، در مقايسه با گروه کنترل و گروه تمرين افزايش معني­داری داشت (003/0=p و 021/0=p) و در مقايسه با گروه مکمل اين افزايش معني­دار نبود (237/0=p). نتيجه‌گيری: با توجه به پارامترهای حاصل از مطالعه به نظر مي­رسد، فعاليت ورزشی استقامتی همراه با مصرف مکمل امگا-3 مي­تواند موجب افزايش بيشتر مقادير BDNF هيپوکمپ موش­های صحرايی نر بالغ شود.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Aug 2014 20:08
Last Modified: 25 Aug 2014 20:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/676

Actions (login required)

View Item View Item