مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ساکن شهرستان قم؛ 1386

محققی کمال, سید حسین and سجادی, حمیرا and زارع, حسین and بیگریان, اکبر (2007) مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ساکن شهرستان قم؛ 1386. نشریه مدیریت سلامت, 10 (27). pp. 49-56. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v10n27p49-fa.pdf

Download (365kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-73-fa.html

Abstract

مقدمه: کیفیت زندگی یکی از اجزاء ذهنی رفاه محسوب می‌شود. کیفیت زندگی در سالمندان به معنای تاکید بیشتر بر سیاست اجتماعی و اصلاح اهداف اجتماعی به منظور ایجاد زندگی مولد برای سالمندان است. یکی از راه های بهبود کیفیت زندگی استفاده از انواع حمایت‌های اجتماعی و رفاهی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی سالمندان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری طراحی شد . روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی مقایسه‌ای می باشد که در آن 150 سالمند مستمری بگیر(75 نفر در گروه تامین اجتماعی و 75 نفر در گروه بازنشستگی کشوری) از لحاظ کیفیت زندگی با هم مقایسه شدند. ابزار گرد آوری داده‌ها در این مطالعه چک لیست اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS و با آزمون های آماری آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تی‌تست تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت بین کیفیت زندگی کل و ابعاد آن در بین دو صندوق از نظر آماری معنی‌دار نداشت و تنها در بعد عملکرد ذهنی– روانی تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده شد. همچنین بین سن، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی و جنس سالمندان با کیفیت زندگی‌شان ارتباط آماری معنی‌دار مشاهده شد (05/0 P <). اما ارتباط بین وضعیت مسکن و درآمد سالمندان با کیفیت زندگی‌شان از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0 P >). نتیجه‌گیری: در این مطالعه به لحاظ نوع سازمان مستمری دهنده تفاوتی در کیفیت زندگی سالمندان مورد بررسی مشاهده نشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کیفیت زندگی- سالمندان- سازمان تامین اجتماعی- سازمان بازنشستگی کشوری
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Jan 2018 08:03
Last Modified: 17 Jan 2018 08:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/6776

Actions (login required)

View Item View Item