میزان آگاهی و عملکرد مدیران اجرایی، و آمادگی و رابطه ی بین آنها در مقابل خطر زلزله (بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1385)

عرب, محمد and زراعتی, حجت and اکبری حقیقی, فیض ا. . and روانگر, رامین (2009) میزان آگاهی و عملکرد مدیران اجرایی، و آمادگی و رابطه ی بین آنها در مقابل خطر زلزله (بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1385). نشریه مدیریت سلامت, 11 (34). pp. 7-14. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v11n34p7-fa.pdf

Download (274kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-323-fa.html

Abstract

مقدمه: زلزله یکی از حوادث شایع در دنیاست که گاهی به عنوان مرگبارترین حادثه جهان از آن یاد می شود. ایران نیز به دلیل استقرار در کمربند زلزله آلپ - هیمالیا جزو ده کشور اول زلزله خیز دنیا ؛ و یکی از قربانیان همیشگی لرزش زمین می باشد. در شرایط بروز بلایای طبیعی بویژه زلزله، بیمارستانها جزو اولین واحد هایی هستند که ارائه ی خدمات بهداشتی - درمانی بهینه و بموقعِ آنان می تواند در کاهش مرگ و میر ناشی از زلزله و نجات جان مصدومان نقش حیاتی و تعیین کننده داشته باشد. همچنین آگاهی از محتوای برنامه هایی که برای مقابله با بحران ها طراحی می شود توسط مدیران بیمارستانها و آمادگی آنها برای اجرای آن برنامه ها و دستور العمل ها در مواقع بحران نقش مهم و تعیین کننده در کاهش بار آسیب وارده از زلزله دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد مدیران اجرایی و آمادگی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل خطر زلزله و رابطه ی بین آنها در سال 1385 انجام گرفته است. روش بررسی : این پژوهش، مطالعه ای مقطعی؛ توصیفی-تحلیلی ست. جامعه ی پژوهش در این مطالعه،کلیه ی بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیران اجرایی آنها ست. جمع آوری داده ها جهت بررسی میزان آگاهی و عملکرد مدیران بیمارستانها و میزان آمادگی این بیمارستانها در مقابل خطر زلزله از طریق چک لیست(وارسی نامه)، پرسشنامه و مشاهده، صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار 11/5 SPSS و آزمون آماری همبستگی (ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شده است . یافته ها: میزان آگاهی مدیران اجرایی بیمارستانها در مقابل خطر زلزله 52/47درصد ، عملکرد کلی آنها 69/56درصد، و میزان آمادگی کلی بیمارستانهای تحت مدیریَت آنان به طور متوسط 54/49درصد بوده است. همچنین، ارتباط مستقیمی درارتباط بین آگاهی مدیر، عملکرد وی، و میزان آمادگی بیمارستان تحت مدیریَت او در مقابل خطر زلزله نشان داده شد؛ ولی تنها رابطه ی میان آگاهی و عملکرد مدیر از نظر آماری معنی دار بود (016/0P=). نتیجه گیری: میزان آگاهی و عملکرد مدیران اجرایی بیمارستانها و میزان آمادگی بیمارستانهای تحت مدیریَت آنان در مقابل خطر زلزله، بسیار پایین است. این موضوع، لزوم توجه و رسیدگی بیشتر و اقدام عاجل مسئولین دانشگاه در جهت بهبود حیطه های مورد نظر را یادآور می شود. همچنین، رابطه معنی دار آماری بین آگاهی و عملکرد مدیران اجرایی نشاندهنده لزوم تدوین و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت در جهت افزایش دانش و آگاهی مدیران اجرایی بیمارستانها در مقابله با حوادث و خطرات طبیعی از جمله زلزله می باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آگاهی مدیر اجرایی، عملکرد مدیر اجرایی، آمادگی بیمارستان، زلزله
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Feb 2018 08:28
Last Modified: 28 Feb 2018 08:28
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/6813

Actions (login required)

View Item View Item