رابطه کیفیَت زندگی کاری با میزان بهره وری مدیریَت بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران: سال

علیزاده, فرشته and طبیبی, سید جمال الدین and نصیری پور, امیراشکان and گوهری, محمودرضا (2009) رابطه کیفیَت زندگی کاری با میزان بهره وری مدیریَت بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران: سال. نشریه مدیریت سلامت, 11 (34). pp. 21-26. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v11n34p21-fa.pdf

Download (271kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-325-fa.html

Abstract

مقدمه :امروزه کیفیَت زندگی کاری به عنوان یک مفهوم جهانی در مرحله مدیریَت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد تأمل قرار گرفته و تأمین و ارتقای آن کلید اصلی موفَقیَت مدیریَت هر سازمان به شمار می‌رود و بهره وری نیز به عنوان عامل کلیدی توسعه اقتصادی کشور ها محسوب می شود . روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی مقطعی انجام شده است . جامعه آماری مدیران بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران ( N=10)میباشد . ابزار گرداوری داده ها شامل دو پرسشنامه مرتبط با شاخص های کیفیَت زندگی کاری و بهره وری می باشد . یافته ها :در بین شاخص های کیفیَت زندگی کاری، فضای کاری در سازمان با میانگین 72/3 در بالاترین وضعیت و طراحی شغل با میانگین 9/2 در پایین ترین وضعیت می باشند و مشارکت در تصمیم گیری با ضریب همبستگی 858/0وP- value =0/002 از نظر آماری بالاترین میزان همبستگی را را با کیفیَت زندگی کاری نشان می دهد و امتیازات مادی با ضریب همبستگی 358/0و P-value = 0/31 ارتباط معناداری را با شاخص کیفیَت زندگی کاری نشان نداد.از طرف دیگر با توجَه به میانگین به دست آمده بین مولفه های بهره وری شناخت شغل با میانگین 4/4 در بالا ترین وضعیت و بازخور عملکرد با میانگین 3/2 در پایین ترین وضعیت می باشند و مولفه توانایی با ضریب همبستگی 664/0وP-Value= 0/036 همبستی مثبت و معناداری را با مولفه بهره وری نشان داد . از بین عناصر کیفیَت زندگی کاری صرفا دموکراسی در سازمان با ضریب همبستگی 665/0و P-value = 0/036 همبستگی مثبت ومعناداری را با بهره وری نشان داد . نتیجه گیری :بین کیفیَت زندگی کاری با بهره وری مدیریَت در بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران رابطه معناداری وجود دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کیفیَت زندگی کاری، بیمارستان، بهره وری، مدیریَت، سازمان تامین اجتماعی .
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Feb 2018 08:26
Last Modified: 28 Feb 2018 08:26
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/6816

Actions (login required)

View Item View Item