مقايسه تاثير سه روش مصرف عصاره چای سبز، تمرينات هوازی و ترکيب آن‌ها بر سطح CRP در زنان چاق

ذوالفقاری, مریم and تقيان, فرزانه and هدايتی, مهدی (2013) مقايسه تاثير سه روش مصرف عصاره چای سبز، تمرينات هوازی و ترکيب آن‌ها بر سطح CRP در زنان چاق. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (110). pp. 8-21. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n110p8-fa.pdf

Download (406kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2675&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: چاقی با افزايش التهاب و افزايش فاکتورهای پيش التهابی مانند CRP همراه است. هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير سه روش مصرف عصاره چاي سبز، تمرينات هوازی و ترکيبی بر سطح CRP در زنان چاق بود. روش کار: اين تحقيق نيمه تجربی در سال 1391در شهراصفهان انجام گرفت. 36 زن با دامنه سنی 78/4±63/33 سال، قد 59/5±83/157 سانتي متر، وزن 04/11±25/84 کيلوگرم و شاخص توده بدني11/4±80/33 کيلوگرم بر متر مربع به طور تصادفی به چهارگروه تمرين هوازی، مصرف عصاره چای سبز، ترکيب آن ها و کنترل تقسيم شدند. ابتدا ترکيبات بدنی، فشار خون سيستولی و دياستولی وسطح CRPسرمي در هر چهار گروه اندازه گيری شد. برنامه تمرين هوازی هفته‌ای 3 جلسه به مدت 12 هفته بود. گروه عصاره چای سبز روزانه 3 کپسول عصاره 500 ميلی گرمی پس از هر وعده غذای اصلی به مدت 12 هفته مصرف کردند. گروه ترکيبی به طور هم زمان به تمرين هوازي و مصرف عصاره چای سبز پرداخت. پس از 12 هفته تمام متغيرها در چهار گروه اندازه گيری شد. مقايسه درون گروهی با t- همبسته و مقايسه بين گروهی با تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA) انجام شد. يافته ها: در هر سه گروه سطح CRP سرم در مقايسه با گروه کنترل کاهش معنادار داشت ولی بين گروه ها تفاوت معنادار وجود نداشت (05/0p<). همچنين فشار خون سيستولی در گروه تمرين هوازی و فشار خون دياستولی در گروه ترکيبی کاهش معنادار داشت در حالی که فشار خون سيستولی و دياستولی در گروه مصرف عصاره چای سبز تغيير معنادار نداشت (05/0p<). در هر سه گروه ترکيبات بدن شامل وزن، BMI، درصد چربی، WHR کاهش معنادار نداشت، ولی دور کمر در گروه تمرين هوازی و عصاره چای سبز کاهش معنادار داشت (05/0p<). نتيجه‌گيری: نتايج تحقيق حاضر حاکی از آن است که هم تمرين هوازی و هم مصرف عصاره چای سبز مي تواند مقدار CRPسرمي را کاهش دهد و ترکيبی از اين دو نيز موثر است. همچنين يافته های پژوهش حاضر بر تاثير تمرينات هوازی بر کاهش فشار خون در زنان چاق تاکيد دارد و می توان از اين تمرينات برای کاهش فشار خون در زنان چاق با پرفشاری خون استفاده کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عصاره چای سبز، تمرینات هوازی، CRP، زنان چاق، ترکیبات بدنی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 26 Aug 2014 04:26
Last Modified: 26 Aug 2014 04:26
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/682

Actions (login required)

View Item View Item