رابطه ی تعهَد سازمانی واسترس شغلی درمدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

یعقوبی, مریم and یارمحمدیان, محمد حسین and جوادی, مرضیه (2008) رابطه ی تعهَد سازمانی واسترس شغلی درمدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نشریه مدیریت سلامت, 11 (33). pp. 63-68. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v11n33p63-fa.pdf

Download (254kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-321-fa.html

Abstract

مقدَمه: دلایل زیادی وجود دارد که چرا یک سازمان باید سطح تعهَد سازمانی اعضایش را افزایش دهد . از عوامل مؤثَر در عملکرد منابع انسانی در بیمارستان تعهَد سازمانی است. تعهَدسازمانی مانند مفاهیم دیگررفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. اوَل ،تعهَدسازمانی یک مفهوم جدید است و با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد:پرستاران ممکن است کارخود را دوست داشته باشند، ولی از بیمارستانی که در آن کار می کنند، ناراضی باشند و شغلهای مشابهی را در محیطهای دیگر جست وجو کنند. یا پیش خدمت های رستوران ها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از شغلشان متنفر باشند. دوَم ،تحقیقات نشان داده که تعهَدسازمانی با پیامدهایی ازقبیل رضایت شغلی، حضور ،رفتار سازمانی ، و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد.هدف پژوهش حاضربررسی میزان تعهَد وفشارروانی یااسترس در مدیران بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان بود. روش بررسی : این پژوهش به صورت توصیفی –تحلیلی انجام شده است .جامعه ی پژوهش کلَیَه ی مدیران (اداری پرستاری و ارشد) بیمارستان است؛ونمونه گیری به روش سر شماری صورت گرفته است .ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه مربوط به اندازه گیری استرس و تعهَد بوده که اعتبار و روایی آن توسط محقَق تایید شده ، سوالات به سبک لیکرت طراحی ؛ وبرای ارایه ی داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. یافته ها:میانگین نمره ی تعهَد سازمانی (7/13+67)؛و این میانگین در بین زنان و مردان یکسان بوده است ارتباط بین میزان تعهَد با جنس از لحاظ آزمون آماری معنادار نیست.بیشترین میزان تعهَد سازمانی با سن از لحاظ آزمون آماری ANOVA) ( معنادارنمی باشد.ولی بین تعهَد سازمانی مدیران با سابقه ی کار از رابطه ی معنا دار مشاهده می شود. بیشترین میزان تعهَد مربوط به کسانی بوده که سابقه ی کاربالاتری داشتند. بین میزان تعهَد سازمانی کارکنان با نوع پست مدیریَتی ؛و.بین میزان استرس شغلی وجنس؛ و .بین استرس شغلی و سابقه ی کار ، نوع پست مدیریَتی ونوع استخدام ؛و به طورکلُی بین استرس شغلی مدیران و تعهَد سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: هیچ سازمانی نمی تواند بدون تعهَد و تلاش کارکنان موفق گردد. مدیرانی که دارای تعهَد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و کار می کنند. مدیران باید تعهَد و پایداری کارکنان به سازمان را نیز حفظ کرده و پرورش دهند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تعهَد سازمانی، استرس شغلی
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Feb 2018 08:26
Last Modified: 28 Feb 2018 08:26
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/6828

Actions (login required)

View Item View Item