بررسی میزان آگاهی، نگرش مدیران سلامت از مدیریت نظام سلامت

عبادی فرد آذر, فربد and زرقی, افسانه and رمضانخانی, علی and امیرخانی, محمدامیر (2008) بررسی میزان آگاهی، نگرش مدیران سلامت از مدیریت نظام سلامت. نشریه مدیریت سلامت, 11 (32). pp. 7-10. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v11n32p7-fa.pdf

Download (207kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-176-fa.html

Abstract

مقدمه: آموزش مدیریَت سلامت یکی از راههای دستیابی به سلامت است و فقدان روشهای موثر آموزشی،بخشی از عدم پیشرفت بهداشت میباشد. آموزش مدیریَت سلامت برای مدیران سلامت یک موضوع مورد توجه در ارتقای سلامت و توسعه ی کشور محسوب می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش مدیران سلامت در مورد مدیریَت د ر سال 1386بود. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی ست که به منظور تعیین میزان آگاهی و نگرش مدیران در مورد مدیریَت سلامت قبل و بعد از آموزش در معاونت سلامت در سال 1386 انجام شده است.چهل وپنج نفر از 60 مدیر در حال خدمت اداره های سلامت به عنوان نمونه انتخاب؛ و به این مطالعه وارد شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که در آن جهت بررسی آگاهی 25 سوال در نظر گرفته شده بود،و روایی و پایایی آن تایید شد. پرسشنامه شامل سه بخش مشخصات فردی،آگاهی و نگرش در مورد مدیریَت سلامت بود. در ابن پرسشنامه جهت بررسی آگاهی 25 ؛ وبرای ارزیابی نگرش 13 پرسش در نظر گرفته شد. پرسشنامه قبل از آموزش توسط مدیران ادارات تکمیل گردید و بعد از آموزش غیر حضوری مدیران دوبارهپرسشنامه را تکمیل کردند. اطلاعات به نرم افزار وارد ؛ وتحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادکه بر طبق آزمونهای آماری انجام شده بین میزان آگاهی و نگرش با آموزش مدیران درمورد مدیریَت سلامت همبستگی ازلحاظ آماری معنی دار وجود ندارد (P>0.05). بحٍث و نتیجه گیرِی:با توجه به نتایج به دست آمده روند آموزش مستلزم تغییرات متناسب با نیازهای آموزشی مدیران میباشد و آموزش در زمینه مدیریَت سلامت در کشور حائز اهمیت است و توصیه می شود جهت ارتقای سلامت برنامه ریزیهای جدید آموزشی در این خصوص انجام گیرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آگاهی، نگرش، مدیران سلامت، مدیریَت سلامت
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Feb 2018 08:26
Last Modified: 28 Feb 2018 08:26
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/6830

Actions (login required)

View Item View Item