مقايسه‌ی تغييرات سيتومورفومتری مخاط دهان در افراد سيگاری و قليانی

سيفی, صفورا and فيضی, فریده and مهدی زاده, محمد and خفری, ثریا and احمدی, بهرنگ (2013) مقايسه‌ی تغييرات سيتومورفومتری مخاط دهان در افراد سيگاری و قليانی. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (109). pp. 21-29. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n109p21-fa.pdf

Download (439kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2656&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: مخاط دهان افراد سيگاری و قليانی جهت ايجاد تغييرات بدخيم مستعدتر است. لذا هدف مطالعه حاضر ارزيابی تأثير سيگار و قليان بر ويژگی‌های مورفومتری (Morphometry) مخاط طبيعی دهان می باشد. روش کار: در اين مطالعه کوهورت گذشته نگر، اسمير سيتولوژی(Cytology) از 3 ناحيه مخاط باکال، طرفی زبان و کف دهان (سمت راست)، در 40 فرد سيگاری، 40 نفر قليانی و 40 فرد سالم تهيه شده و به روش پاپانيکولائو (Papanicolaou method) رنگ آميزی گرديد. تغييرات کمی و کيفی اسميرسيتولوژی (Cytological smear) در هر اسلايد بررسي شد. ارزيابی کمی با نرم افزار Motic plus2 و 50 سلول در هر اسلايد صورت گرفت. افراد در گروه‌ها از نظر سن و جنس يکسان سازی شدند. يافته‌ها: افزايش اندازه هسته، نسبت اندازه هسته به سيتوپلاسم، Ferret ratio (نسبت قطر بزرگ به کوچک هسته) و کاهش اندازه سيتوپلاسم به ترتيب در نواحی زبان، مخاط باکال و کف دهان افراد سيگاری، قليانی و سالم وجود داشت (001/0≥p). اختلاف آماری معنی داری از نظر درصد کاريورکسی Karyorrhexis))، هسته جند لوبه Multilobed nuclei)) و واکوئوليزاسيونVacuolization) ) سيتوپلاسم در مخاط دهان افراد سيگاری و قليانی و سالم در نواحي مخاط باکال (8/0 p=)، زبان و کف دهان (9/0 =p) مشاهده نشد، اما درصد التهاب (001/0 >p) و کانديدا (002/0 =p) در افراد سيگاري و قليانی بيشتر ازسالم بود. نتيجه‌گيری: سيگار و قليان در ايجاد تغييرات کمی سيتومورفومتری (Cytomorphometry) مخاط دهان مؤثرند، اما تأثير سيگار در اين زمينه بيشتر از قليان است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سیگار، قلیان، سیتومورفومتری، سیتولوژی، مخاط دهان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 26 Aug 2014 07:58
Last Modified: 26 Aug 2014 07:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/694

Actions (login required)

View Item View Item