شیوع بستری مجدد متعاقب سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده بیمارستان های شهر قم، سال 1396

اسلامی مقدم, فریبا and علی ابادی, فهیمه and افراشته, سیما and عباسی, محمد and احمدلی, ربابه and محمد بیگی, ابوالفضل (2018) شیوع بستری مجدد متعاقب سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده بیمارستان های شهر قم، سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 12 (6). pp. 55-62.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_id=2055&sid=...

Abstract

زمینه و هدف: در کشورهای در حال رشد، عوارض ناشی از زایمان و بارداری به‌خصوص زایمان به روش سزارین، علت اصلی بستری مجدد و حتی مرگ‌ومیر زنان در سنین باروری می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع بستری مجدد متعاقب سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان‌کرده انجام شد روش بررسی: در پژوهش حاضر به روش مقطعی (توصیفی – تحلیلی)، اطلاعات 300 نفر از زنان تحت عمل جراحی سزارین در بیمارستان‌های شهر قم (سال 1396) بررسی گردید. نمونه‌ها به روش تصادفی ساده و متناسب با حجم هر بیمارستان انتخاب شدند. براساس اطلاعات موجود در پرونده و مصاحبه با بیماران، داده‌ها با استفاده از چک‌لیست جمع‌آوری و به کمک آمار توصیفی و آزمون‌های کای‌دو و تی مستقل تحلیل شدند. یافته‌ها: شیوع بستری مجدد دوره پس از زایمان در زنانی‌که به روش سزارین زایمان کرده بودند، 31% بود و مهم‌ترین علل بستری مجدد به ترتیب: سردرد (8/39%)، هماتوم (77/23%)، عفونت (4/19%)، احتباس ادراری (6/8%) و گرفتگی روده (6/8%) گزارش شد. سابقه کار جراح (001/0>p، دیابت مادر در دوران بارداری (001/0>p) و نوع بیهوشی (016/0=p) با بستری مجدد بعد از سزارین، ارتباط معنی‌داری نشان داد. یجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد ابتلا به دیابت، تجربه جراح و نوع بیهوشی، بستری مجدد در زنان سزارینی را به‌طور معنی‌داری افزایش می‌دهد؛ بنابراین، انجام مداخلات پیشگیرانه در جهت کاهش پیامدهای نامطلوب در بارداری، همچنین دقت پزشکان متخصص در زمان جراحی در جهت کاهش بستری مادران، امری ضروری است.

Item Type: Article
Subjects: WP Gynecology
Divisions: Vice Chancellery for Research > Student Research Committee
Depositing User: محسن زارعی
Date Deposited: 06 Oct 2018 06:09
Last Modified: 28 Oct 2018 04:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7180

Actions (login required)

View Item View Item