بررسی وضعيت مصرف روزانه ميوه در دانشجويان دختر خوابگاهی و عوامل پيش‌بينی‌کننده آن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده

دهداری, طاهره and خارقانی مقدم, ملیکا and منصوری, طاهره and ساکی, امل (2013) بررسی وضعيت مصرف روزانه ميوه در دانشجويان دختر خوابگاهی و عوامل پيش‌بينی‌کننده آن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده. مجله علوم پزکی رازی, 20 (106). pp. 10-19. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n106p10-fa.pdf

Download (352kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2438&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : مصرف ناکافی برخی گروه های غذايی مانند ميوه ها در دانشجويان خوابگاهی به چشم می خورد. با توجه به اهميت شناخت عوامل موثر بر مصرف ميوه در اين دسته از افراد، مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت مصرف روزانه ميوه در دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل پيش بينی کننده آن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده انجام شده است. روش کار: در اين مطالعه توصيفی تحليلی 200 دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت نمونه گيری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های مربوط به اطلاعات فردی، وضعيت مصرف روزانه ميوه و سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده را تکميل کردند. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی، آناليز واريانس يک طرفه و تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: ميانگين سن دانشجويان مورد بررسی 6/22 سال بود. 80 % در مقطع کارشناسی تحصيل می کردند. 5/55% از دانشجويان مورد مطالعه، 1 عدد ميوه يا کمتر در روز می خوردند، 30% دو عدد ميوه در روز ، 10 درصد 3 عدد ميوه در روز و 5/4 درصد از دانشجويان بيش از 4 عدد ميوه در روز مصرف می کردند. متغير قصد رفتاری به تنهايی 30 درصد تغييرات رفتار مصرف روزانه ميوه ( 0001/0 p< ،10 F= ، 30/0 R2= ) را پيش بينی کرد. با اضافه شدن متغيرهای نمايه توده بدنی و ميزان درآمد به مدل رگرسيونی قبلی، ميزان پيش بينی به 42/0 افزايش يافت (0001/0 p< ،9/6 F= ، 42/0 R2= ) . ضمنا يافته ها نشان داد که سازه های نگرش و هنجارهای انتزاعی، 54 درصد تغييرات قصد مصرف روزانه ميوه را پيش بينی کردند (0001/0 p< ،40 F= ، 54/0 R2= ). نتيجه گيری: مصرف ميوه در دانشجويان در حد کافی نيست. در طراحی مداخلات آموزش تغذيه بهتر است بر متغير قصد رفتاری و تعيين کننده های آن (مانند نگرش و کنترل رفتاری درک شده) و همچنين وضعيت اقتصادی و شاخص هايی چون نمايه توده بدنی دانشجويان تمرکز يافت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مصرف میوه، دانشجو، تئوري رفتار برنامه ريزي شده
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Aug 2014 07:40
Last Modified: 27 Aug 2014 07:40
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/725

Actions (login required)

View Item View Item