ارزيابی تأثير برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر ارتقاء ميزان آگاهی و سواد سلامت بيماران زن ديابتی نوع 2 مراجعه کننده به بيمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

طل, آذر and پوررضا, ابوالقاسم and رحيمی فروشانی, عباس and توسلی, الهه (2013) ارزيابی تأثير برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر ارتقاء ميزان آگاهی و سواد سلامت بيماران زن ديابتی نوع 2 مراجعه کننده به بيمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (104). pp. 10-19. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n104p10-fa.pdf

Download (330kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2384&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: سواد سلامت ميزان ظرفيت هر فرد برای کسب، تفسير و درک اطلاعات اوليه از خدمات سلامتی است که برای تصميم‌گيری متناسب در اين حوزه ضروری می باشد.افراد با سواد سلامت ناکافی با احتمال کمتری از برنامه مراقبتی پيشنهادی تبعيت می نمايند. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر ارتقاء ميزان آگاهی و سواد سلامت بيماران زن ديابتی نوع 2 طراحی و اجرا گرديد. روش‌کار: اين مطالعه از نوع شاهد دار تصادفی شده بود که روی 160 بيمار زن ديابتی نوع 2 که با روش تخصيص تصادفی بلوکی در دو گروه مداخله و مقايسه قرار گرفتند, انجام شد. ابزار مطالعه، پرسشنامه استاندارد کوتاه سواد سلامت (Test Of Functional Health Literacy in Adults= TOFHLA) و پرسشنامه خودساخته جهت سنجش آگاهی بيماران از ديابت بود. مداخله آموزشي طی 6 جلسه 45-60 دقيقه ای در قالب گروه های کوچک 5-12 نفر برای گروه مداخله انجام گرفت. برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون های آماری تی مستقل (Independent t- test) ، کروسکال واليس (Kruskal-Wallis) و تحليل کوواريانس (Co-Variation) و کای اسکوير (Chi-square) استفاده شد. يافته­ها: دو گروه از نظر متغيرهای فردی با يکديگر تفاوت معناداری نداشتند (073/0 =p). قبل از مداخله تفاوت معناداری بين دو گروه از نظر آگاهی و سواد سلامت مشاهده نشد، اما بعد از مداخله، تفاوت معناداری بين آگاهی (001/0> p) و سواد سلامت (001/0>p) در دو گروه مشاهده گرديد که اين تاثير در گروه مداخله موثر تر بود. نتيجه­گيری: نتايج مطالعه نشان داد که آموزش در گروه مداخله با استراتژي گروه های کوچک دارای اثر بخشی در مقايسه با آموزش های رايج ديابت می باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، آگاهی، سواد سلامت، دیابت نوع 2
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Aug 2014 08:38
Last Modified: 30 Aug 2014 08:38
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/746

Actions (login required)

View Item View Item