بررسی اندوسکوپيک آناتومی حفره پتريگوپالاتين در اجساد بالغ ايرانی

محبی, علیرضا and اعتمادی, مریم and موسوی کانی, کاوه (2013) بررسی اندوسکوپيک آناتومی حفره پتريگوپالاتين در اجساد بالغ ايرانی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (103). pp. 55-64. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n103p55-fa.pdf

Download (564kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2350&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : رويکرد اندوسکوپی به حفره پتريگوپالاتين اساس درمان های جراحی را به ويژه در بيماری های تومورال، عفونی و التهابی تشکيل می دهد. از آنجا که تاکنون مطالعه ای در اين زمينه در ايران انجام نشده لذا، تصميم گرفته شد تا در اين مطالعه جهت شناخت آناتومی اين حفره، به بررسی اندوسکوپيک آن در اجساد تازه پرداخته شود. روش­ کار : طی يک مطالعه به روش Case Series ، 17 جسد تازه بالغ ايرانی بدون سابقه تروما و يا نقايص آناتوميک، حفره پتريگوپالاتين بررسی شد. در رويکرد جراحی ابتدا، آنسينکتومی و آنتروستومی آندوسکوپيک انجام شد و بعد بولا رؤيت شد و از قسمت اينفرومديال بازشد، تنه شريان اسفنوپالاتين پيداشد، استخوان روی آن بلند شد و تنه شريان در حفره پتريگوپالاتين پيداشد و سپس با برداشتن استخوان روی آن با کريسون (استخوان ديواره خلفی ماگزيلا) کل شريان اسفنوپالاتين تا رسيدن به شريان اينترنال ماگزيلاری تعقيب شد. درپشت بافت عروقی، بافت Fatty و پشت آن اعصاب حفره PPF وجود داشتند. در تمام case ‌ها، گانگليون اسفنوپالاتين و شاخه های منشعب از آن به صورت عصب اينفرااوربيتال از قسمت فوقانی، شاخه‏ی ارتباطی با عصب V2 و اسفنوپالاتين از قسمت مديال و عصب Descending Palatin از قسمت تحتانی ديده شدند. علاوه بر موقعيت آناتوميک هر کدام از عناصر، زمان رسيدن به هر کدام نيز اندازه‏گيری و گزارش شد . داده ها وارد نرم افزار SPSS V.19 شده و جهت تعيين ميانگين ها و نيز ميزان پراکندگی داده ها از آناليز توصيفی استفاده شد. جهت مقايسه تحليلی متغيرهای کيفی از آزمون مجذور کای و جهت مقايسه متغير های کمی پس از آزمودن نرمال بودن توزيع داده ها با آزمون 1-Sample-K ، از آزمون t Test استفاده شد. در همه جا معنی داری به صورت p Value< 0.05 و به صورت دو دامنه در نظر گرفته شد. يافته­ها : پتريگوماگزيلاری: هرمی شکل است و در اطراف آن ماگزيلا، استخوان های پالاتين و پتريگوييد پروسس استخوان اسفنوييد قرار دارد. اين حفره مديال به فيشر پتريگوماگزيلاری و زير اپکس اربيت واقع شده است. در قسمت فوقانی پهن تر بوده و به سمت پايين باريک تر می شود. در قدام: ديواره خلفی ماگزيلا،در خلف: قاعده پتريگوييد پروسس و قسمت قدامی تحتانی بال بزرگ اسفنوييد، در مديال: صفحه عمودی استخوان پالاتال که آن را از حفره بينی جدا می کند، در قسمت فوقانی: سطح زيرين استخوان اسفنوييد و اربيتال پروسس استخوان پالاتينو در قسمت لترال: فيشر پتريگوماگزيلاری که آن را از حفره اينفراتمپورال جدا می کند. در کل اين فضا از طريق اينفرا اوربيتال فيشر با حفره چشم، از طريق سوراخ اسفنوپالاتين با حفره بينی و از طريق فورامن روتاندوم و کانال ويدين با اسفنوييد رابطه دارد. نتيجه­ گيری: با دايسکت کردن اين حفره به محوطه وسيعی از عروق و عناصر آناتوميک بر می خوريم. شناخت بهتر اجزای اين حفره ما را در اعمال جراحی ياری می‌کند تا اعمال مطمئن‌تر و بدون عارضه ای را انجام دهيم.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: حفره پتريگوپالاتين، آناتومي اندوسكوپيك، اجساد بالغ ايراني
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Aug 2014 08:45
Last Modified: 30 Aug 2014 08:45
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/763

Actions (login required)

View Item View Item