بررسی مقايسه ای اثرات دود سيگار و قليان بر تغييرات هورمون های TSH، T3 و T4 در موش های صحرايی نر

احمدی, رحیم and عسگری, وحید and عابدی, غلامرضا (2012) بررسی مقايسه ای اثرات دود سيگار و قليان بر تغييرات هورمون های TSH، T3 و T4 در موش های صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 12-17. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n102p12-fa.pdf

Download (272kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2285&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : مطالعات مختلف نشان می دهند که مصرف دخانيات می تواند عملکرد غده تيروئيد را تحت تاثير قرار دهد. هدف از اين پژوهش، بررسی اثرات مقايسه ای دود سيگار و قليان بر هورمون های TSH ، T3 و T4 در موش های صحرايی نر می باشد. روش­ کار : در اين تحقيق تجربي– آزمايشگاهی، موش های صحرايی نر نژاد ويستار مورد آزمايش قرار گرفتند. نمونه های مورد بررسی به گروه‌های 5 سری شاهد، دريافت کننده دود قليان و دريافت کننده دود سيگار تقسيم شدند و به مدت 6 هفته تحت تجربيات آزمايشگاهی قرار گرفتند . پس از اين مدت، نمونه های خونی از طريق خونگيری از قلب جمع آوری شدند. بعد از تهيه سرم، سطح هورمون‌های TSH ، T3 و T4 با استفاده از روش راديوايمونواسی ( Radioimmunoassay ) مورد سنجش قرار گرفتند. در نهايت داده‌های حاصل با استفاده از آزمون آماری آناليز واريانس، بين گروه‌ها مورد مقايسه واقع شدند. يافته­ها : نتايج نشان دادند که هورمون های T3 و T4 در موش های دريافت کننده دود سيگار نسبت به گروه شاهد، دچار افزايش معنی دار شدند (به ترتيب 001/0> p و 01/0> p ). علاوه براين، سطح سرمی اين هورمون ها در موش های دريافت کننده دود قليان نيز نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزايش يافتند(01/0> p ). همچنين سطح سرمی هورمون TSH در موش های دريافت کننده دود سيگار، دچار کاهش غير معنی دار و در موش‌های دريافت کننده دود قليان، دچار افزايش غير معنی دار شد. نتيجه­گيری : نتايج بيانگر آنند که مصرف دود سيگار يا قليان افزاينده عملکرد اندوکرينی( Endocrinological ) تيروييد و به اين واسطه افزاينده سطح سرمی هورمون های T3 و T4 است. بر اين مبنا، از ديدگاه پاتوفيزيولوژيک، تاثير دخانيات در ايجاد پرکاری تيروييد قابل توجه است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دود سیگار، دود قلیان، TSH، T3، T4، موش صحرایی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 31 Aug 2014 08:50
Last Modified: 31 Aug 2014 08:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/767

Actions (login required)

View Item View Item