تأثير آموزش نقشه مفهومي بر "مهارتهاي تفكر انتقادي اختصاصي پرستاري" در دانشجويان پرستاري

معطری, مرضیه and سلیمانی, سارا and جمالی مقدم, ندا and مهبودی, فرخنده (1391) تأثير آموزش نقشه مفهومي بر "مهارتهاي تفكر انتقادي اختصاصي پرستاري" در دانشجويان پرستاري. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 12 (10). pp. 756-767. ISSN 1735-8892

[img]
Preview
Text
9 (2).pdf

Download (323kB) | Preview

Abstract

مقدمه: پرورش تفكر انتقادي در دانشجويان چالشي است كه روياروي مدرسين پرستاري قرار دارد. در اين مطالعه تأثير آموزش و كاربرد نقشه مفهومي فرايند پرستاري بر مهارتهاي تفكر انتقادي اختصاصي پرستاري در دانشجويان سال چهارم پرستاري مورد بررسي قرار گرفته است. روشها: در اين مطالعه شبه تجربي 32دانشجوي پرستاري سال چهارم شركت كردند كه به طور تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. به منظور آشنايي با نحوه كاربرد نقشه مفهومي مبتني بر فرايند پرستاري، گروه آزمايش در يك كارگاه آموزشي يك روزه شركت كردند. از آنها همچنين خواسته شد تا حداقل دو نقشه مفهومي را در حين تجارب باليني خود ارائه دهند. گروه شاهد تنها در برنامه باليني متداول شركت كردند. در پايان هفته دهم، هر دو گروه، بسته آزمون را كه شامل 14سناريو و سه موقعيت آزاد براي سنجش هفده بعد تفكر انتقادي اختصاصي در پرستاري )در دو طبقه مهارتهاي تفكر انتقادي و عادات ذهني بود( بود دريافت كردند و طي مدت دو هفته كتباً به آن پاسخ دادند. آنها ميبايست بنويسند كه چگونه از هر يك از ابعاد تفكر انتقادي در عملكرد خود استفاده ميكنند. پاسخهاي آنها توسط دو نفر كارشناس ارشد پرستاري با استفاده از معيارهاي شناسايي هر يك از ابعاد تفكر انتقادي، ارائه استدلال و كيفيت پاسخ دانشجو )تناسب پاسخ با سال تحصيلي( ارزشيابي شد. براي مقايسه ميانگين نمرات دو گروه از آزمون من ويتني يو استفاده شد

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 11 Mar 2019 06:20
Last Modified: 11 Mar 2019 06:20
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7679

Actions (login required)

View Item View Item