تكامل مهارتهاي بازانديشي پرستاران پس از بهكارگيري پورت فوليو: يك مطالعه كيفي

بحرینی, مسعود and شهامت, شهره and معطری, مرضیه and اکابریان, شرافت and شریفی, شریف and یزدانخواه فرد, محمدرضا (1391) تكامل مهارتهاي بازانديشي پرستاران پس از بهكارگيري پورت فوليو: يك مطالعه كيفي. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 12 (2). pp. 120-130. ISSN 1735-8892

[img]
Preview
Text
11 (1).pdf

Download (249kB) | Preview

Abstract

مقدمه: استفاده از پورت فوليو به عنوان ابزاري مفيد در ارتقاء و تكامل مهارتهاي عمومي و اختصاصي نظير بازانديشي و اتصال دانش نظري به عملي در حال گسترش است. مطالعه حاضر با هدف دستيابي به تجارب و ادراكات پرستاران در مورد استفاده از پورتفوليو انجام شد. روشها: اين مطالعه كيفي در سالهاي 1388 -1389به روش تحليل محتوا و در بيمارستاني دانشگاهي در بوشهر انجام شد. بدين منظور، ابتدا شرايط آشنايي با رويكرد مبتني بر پورت فوليو براي پرستاران فراهم شد به گونهاي كه آنها به مدت يك سال در عملكرد باليني خود از آن استفاده كردند. در نهايت، بيست و شش پرستار به روش نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند. به منظور جمعآوري دادهها، سه مصاحبه گروه مدار انجام شد. مصاحبهها ضبط و كلمه به كلمه رونويسي شد. مصاحبهها تا زمان رسيدن به اشباع دادهها ادامه يافت و در نهايت درونمايهها استخراج شدند

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 11 Mar 2019 06:23
Last Modified: 11 Mar 2019 06:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7683

Actions (login required)

View Item View Item