كاربردها و مزاياي نقشهبرداري برنامه درسي ):(Curriculum Mapping )مرور نظام مند مستندات بينالمللي

کمالی, فرحناز and یمانی, نیکو كاربردها و مزاياي نقشهبرداري برنامه درسي ):(Curriculum Mapping )مرور نظام مند مستندات بينالمللي. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11 (9). pp. 1091-1103. ISSN 1735-8892

[img]
Preview
Text
11 (2).pdf

Download (510kB) | Preview

Abstract

مقدمه: نقشهها ميتوانند در ايجاد بينش عميقتر نسبت به محيط پيرامونمان به ما كمك نمايند. در برنامه درسي نيز استفاده از نقشه ميتواند در اصلاح، بهبود و توسعه برنامه و نهايتاً فرايند ياددهي- يادگيري مؤثر باشد. هدف از مرور نظام مند حاضر مشخص نمودن مزايا و كاربردهاي نقشهبرداري برنامه درسي بوده است. روشها: در مجموع با بهرهگيري از 7موتور جستجو و سايت اينترنتي و با استفاده از كليد واژههاي اصلي اين تحقيق كه عبارت بودند از: و تركيب آنها، جستجويplanning وcurriculum development ،medical ،curriculum map(s) ،curriculum mapping اينترنتي انجام شد. تعداد 1100مورد مقاله يافت شد و از بين آنها 179مقاله وارد مطالعه مروري شدند. سپس با توجه به ميزان مرتبط بودن به دو دسته مرتبط و غير مرتبط تقسيم شدند و نهايتاً 36مقاله از آنها گزينش نهايي شد و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 18 Mar 2019 06:02
Last Modified: 18 Mar 2019 06:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7687

Actions (login required)

View Item View Item