عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري، مامايي و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي كردستان

مریدی, گلرخ and ولیئی, سینا and خالدی, شهناز and فتحی, محمد and شفیعیان, مجید and غریبی, فردین عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري، مامايي و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي كردستان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11 (7). pp. 675-684. ISSN 1735-8892

[img]
Preview
Text
11 (4).pdf

Download (357kB) | Preview

Abstract

مقدمه: براي بهبود و ارتقاي كيفيت آموزش باليني، بررسي و مديريت عوامل استرسزاي آموزشي ضروري است. اين پژوهش با هدف بررسي عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري، مامايي و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1389انجام شد. روشها: در يك پژوهش توصيفي، نمونه 230نفري از دانشجويان رشته هاي پرستاري، مامايي و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي كردستان به صورت سرشماري انتخاب شدند. اين افراد كه حداقل يك واحد كارآموزي باليني را گذرانده بودند به پرسشنامه محقق ساخته در مورد عوامل استرس زا در آموزش باليني پاسخ دادند. ميانگين نمره هر حيطه از عوامل استرس زا) شامل حيطه هاي ارتباط بين فردي، تجارب تحقيرآميز، محيط آموزشي، تجربيات باليني، و احساسات ناخوشايند( بر مبناي 1تا 5محاسبه شد. جهت تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي )آزمون آناليز واريانس و آزمون توكي( استفاده شد

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 18 Mar 2019 06:03
Last Modified: 18 Mar 2019 06:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7689

Actions (login required)

View Item View Item