عوامل تسهيلگر و ممانعتكننده در استفاده از روش يادگيري از همتايان در آموزش بالين از ديدگاه دانشجويان پرستاري

روانی پور, مریم and کمالی, فرحناز and بحرینی, مسعود and واحدپرست, حکیمه (1390) عوامل تسهيلگر و ممانعتكننده در استفاده از روش يادگيري از همتايان در آموزش بالين از ديدگاه دانشجويان پرستاري. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11 (6). pp. 569-579. ISSN 1735-8892

[img]
Preview
Text
12.pdf

Download (274kB) | Preview

Abstract

آموزش و يادگيري از همتايان يك مداخله آموزشي مؤثر براي دانشجويان علوم سلامت در محيطهاي باليني است. مطالعه حاضر به بررسي عميق عوامل تسهيلگر و ممانعتكننده كاربرد اين روش در بالين مي پردازد. روشها: پژوهش حاضر يك مطالعه كيفي از نوع تحليل محتوا است؛ كه به دليل ماهيت كار جهت جمعآوري دادهها از شيوه بحث متمركز گروهي استفاده گرديد. دو گروه ) 15نفر( از دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كه در سال 1388در يكي از بخشهاي كودكان يا نوزادان به روش همتايان آموزش ديده بودند، به بيان چگونگي تجاربشان از يادگيري از همتايان پرداختند. نتايج: تجزيه و تحليل مصاحبهها سه طبقه شامل نوع و حجم كار، نقش آموزشي مربي و ويژگيهاي دانشجويان را به عنوان عوامل تسهيلگر يادگيري از همتايان؛ و سه طبقه تنش در محيط، نظارت حاشيهاي مربي و عملكرد رقابتي دانشجويان را عوامل ممانعتكننده در روند يادگيري از همتايان شناسايي نمود

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 18 Mar 2019 06:03
Last Modified: 18 Mar 2019 06:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7690

Actions (login required)

View Item View Item