مقايسه توانمندي مديريت دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني و دانشجويان پزشكي بر اساس شاخصهاي هوش هيجاني در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

سموعی, راحله and کمالی, فرحناز and علوی دهکردی, مهرالسادات and یزدی کجانی, مریم (1389) مقايسه توانمندي مديريت دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني و دانشجويان پزشكي بر اساس شاخصهاي هوش هيجاني در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10 (5). pp. 1209-1215. ISSN 1735-8892

[img]
Preview
Text
14 (3).pdf

Download (289kB) | Preview

Abstract

مقدمه: هوش هيجاني شكل تكامل يافتهاي از توجه به انسان در محيط كاري است و افراد با هوش هيجاني بالا، در زندگي كارآمد، مولد و مفيدند. اين مطالعه با هدف بررسي و مقايسه توانمندي مديريت دانشجويان رشتههاي مديريت خدمات بهداشتي- درماني و پزشكي بر اساس مؤلفههاي هوش هيجاني انجام شده است. روشها: اين مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي و حجم نمونه برابر با 100نفر از دانشجويان رشتههاي مديريت خدمات بهداشتي- درماني و پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1385بوده است. سنجش ميزان هوش هيجاني با استفاده از پرسشنامه بار- ان انجام شده، سپس تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار رايانهاي SPSSو آزمون T studentو ضريب همبستگي پيرسون صورت گرفت

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 18 Mar 2019 06:04
Last Modified: 18 Mar 2019 06:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7695

Actions (login required)

View Item View Item