ديدگاههاي اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در مورد ويژگيهاي يك استاد خوب

گشمرد, رقیه and معتمدی, نیلوفر and واحدپرست, حکیمه (1390) ديدگاههاي اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در مورد ويژگيهاي يك استاد خوب. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11 (1). pp. 48-57. ISSN 1735-8892

[img]
Preview
Text
14 (5).pdf

Download (311kB) | Preview

Abstract

مقدمه: اساتيد ازجمله اركان اساسي نظام آموزش بوده كه باعث پروراندن نيروهاي كارآمد در جامعه ميشوند. هدف از انجام اين پژوهش بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در مورد ويژگيهاي يك استاد خوب و مقايسه نظرات آنها با هم ميباشد. روشها: تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي بود. جامعه آماري شامل كليه اعضاي هيأتعلمي تمام وقت دانشگاه )100 نفر( و كليه دانشجويان در حال تحصيل در نيمسال دوم سال تحصيلي 1200) 87- 88نفر( بودند كه به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند. از تعداد فوق 78نفر از اساتيد و 1000نفر از دانشجويان پرسشنامه را تكميل نمودند. ابزار جمعآوري اطلاعات پرسشنامهاي پيش- ساخته بود. آناليز دادهها با استفاده از آزمون كاي اسكوئر انجام شد

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 18 Mar 2019 06:06
Last Modified: 18 Mar 2019 06:06
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7697

Actions (login required)

View Item View Item