تاثير استرس بی حرکتی و عصاره آبی آلوئه ورا برسطوح سرمی SGOT و SGPT در موشهای صحرايی نر

احمدی, رحیم and بلباسی, مائده and مافی, مهیار (2012) تاثير استرس بی حرکتی و عصاره آبی آلوئه ورا برسطوح سرمی SGOT و SGPT در موشهای صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 47-52. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n102p47-fa.pdf

Download (290kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2289&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : مطالعات نشان می‌دهند که ميان استرس‌های مختلف و فعاليت فيزيولوژيک کبد، ارتباط وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسی اثرات توام استرس بی حرکتی و عصاره آلوئه ورا بر سطح سرمی آنزيم های گلوتاميک پيروويک ترانس آميناز (SGOT= Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) و گلوتاميک اگزالواستات ترانس آميناز (SGPT = Serum Glutamic Pyruvic Transaminase ) در موش های صحرايی نر بوده است. روش­ کار : در اين مطالعه تجربی-آزمايشگاهی موش ‌ های صحرايی نر نژاد ويستار به گروه ‌ های 5 سری شاهد، تحت بی حرکتی مزمن، تحت بی حرکتی حاد و دريافت کننده نرمال سالين يا عصاره آلوئه ورا تقسيم شدند. پس از 6 هفته نمونه های خونی به روش خونگيری از قلب تهيه شده و ميزان سرمی آنزيم‌های گلوتاميک پيروويک ترانس آميناز و گلوتاميک اگزالواستات ترانس آميناز با استفاده ازروش اسپکتروفوتومتری ( Spectrophotometry ) اندازه‌گيری شد. داده های حاصل با استفاده از آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند. يافته­ها : سطح سرمی SGOT در موش های تحت بی حرکتی مزمن يا حاد در مقايسه با گروه شاهد، دچار افزايش معنادار شده است (به ترتيب 01/0> p و 01/0> p ( ، اما سطح سرمی SGPT دراين نمونه ها در مقايسه با گروه شاهد، دارای تفاوت معناداری نيست. همچنين، سطح سرمی آنزيم SGOT در موش های دريافت کننده عصاره آلوئه ورا در مقايسه با گروه شاهد دچار افزايش معنادار شده (01/0> p )، اما سطح سرمی SGPT دچار کاهش معنادار گرديده است (01/0> p ). نتيجه­گيری : نتايج اين پژوهش نشان می‌دهند که استرس بی‌حرکتی و مصرف عصاره آلوئه ورا افزاينده سطح سرمی آنزيم گلوتاميک اگزالواستات ترانس آميناز می باشند. بر اين مبنا، در بررسی‌های بالينی، توجه به اثرات آسيب زای عدم تحرک يا مصرف عصاره آلوئه ورا در حوزه مرتبط با تغييرات بيوشيميايی آنزيم گلوتاميک اگزالواستات ترانس آميناز حايز اهميت است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بی حرکتی، آلوئه ورا، SGOT، SGPT
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 31 Aug 2014 11:32
Last Modified: 31 Aug 2014 11:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/771

Actions (login required)

View Item View Item