میزان رعایت مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از دیدگاه دانشجویان

میرزایی, کامران and زحمت کش, ثریا and دریانورد, زهرا (1393) میزان رعایت مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, 9 (13).

[img]
Preview
Text
3.pdf

Download (80kB) | Preview

Abstract

مقدمه: اخلاق حرفه‌اي آموزش مجموعه‌اي قواعد و مقرراتي است که عمل اخلاقي را براي ارائه بهينه فرآيند آموزش مشخص و تعريف مي‌کند و چارچوبي براي عمل و قضاوت اخلاقي يا غيراخلاقي بودن روند اجراي فرآيند‌هاي آموزشي می‌باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رعايت مولفه‌هاي اخلاق حرفه‌اي آموزش در اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از ديدگاه دانشجويان سال آخر انجام شد. روش کار: در این مطالعه مقطعي که در سال 1392 انجام شد، تعداد 280 دانشجوي در شرف فارغ التحصيلي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر شرکت نمودند. ابزار گرد آوري داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفته و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونبـاخ 83/0برآورد شد. یافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش بيانگر اهميت و لزوم رعايت اخلاق حرفه‌اي از سوي اساتيد و مدرسين از ديدگاه دانشجويان بود .حفظ اسراردانشجويان توسط اساتيد (7/99%) و عدم تامين منافع مادي در قبال نمره دادن به دانشجويان ( 7/99%) به ترتيب بيشترين و دوري از سرزنش زياد دانشجو (6/43%) ، قبول پذيرش نمي‌دانم از سوي استاد و پرهيز از توجيه مطالب در مواردي که پاسخ سؤال را نمي‌داند (2/41% ) به ترتيب کمترين فراواني را ازديدگاه دانشجويان کسب نمود. بين مولفه‌هاي اخلاق حرفه‌اي آموزش مورد بررسي و متغيرهاي جنسيت ، رشته تحصيلي و دانشکده محل تحصيل دانشجو رابطه مشاهده شد (05/0>P) بحث و نتیجه‌گیری: ضرورت تلاش در نظارت بر رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي آموزش از سوي اساتيد و آشنايي آنان با اين اصول همراه با بکارگيري مولفه‌هاي اخلاق حرفه‌اي آموزش در ارزشيابي اساتيد و مدرسين، از جمله مواردي است که مسئولين امر آموزش مي‌بايستي بر آن تأکید و نظارت داشته باشند. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 16 Apr 2019 05:24
Last Modified: 16 Apr 2019 05:24
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7717

Actions (login required)

View Item View Item