اثر هشت هفته تمرين ورزشی شدت متوسط بر بيان ژنی آنزيم مبدل آنژيوتانسين و فعاليت آنژيوتانسين-2 در مردان ميانسال

ترتيبيان, بختیار and بقايی, بهروز and عطار زاده حسينی, سید رضا (2012) اثر هشت هفته تمرين ورزشی شدت متوسط بر بيان ژنی آنزيم مبدل آنژيوتانسين و فعاليت آنژيوتانسين-2 در مردان ميانسال. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 53-64. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n102p53-fa.pdf

Download (395kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2290&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : هدف از تحقيق حاضر بررسی بيان ژنی آنزيم مبدل آنژيوتانسين ( ACE=Angiotensin Converting Enzyme ) و فعاليت آنژيوتانسين-2 ( Ang II= Angiotensin II ) در مردان ميانسال، در اثر هشت هفته تمرينات ورزشی شدت متوسط می باشد. روش­ کار : تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربی با اندازه گيری ها متعدد می باشد. از بين 96 مرد ميانسال داوطلب،20 آزمودنی (40-55 سال) پس اخذ رضايت نامه در تحقيق شرکت داده شدند و سپس به دو گروه تمرين (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسيم شده و هشت هفته تمرين هوازی شدت متوسط (مدت: 45 دقيقه، سرعت: 50-65 درصد حداکثر ضربان قلب فعاليت و شيب: صفر درجه) را اجرا کردند و در سه مرحله: پايه، بعد از چهار هفته، و هفته هشتم، خونگيری از وريدی بازويی به عمل آمد . برای اندازه گيری mRNA آنزيم ACE از روش Real time PCR و برای اندازه گيری، Ang II از روش Elisa استفاده گرديد. يافته­ها : فعاليت آنژيوتانسين-2 بعد از 4 هفته فعاليت ورزشی تغيير معنی داری در گروه تمرين نداشت (255/0 p= )، اما بعد از هشت هفته کاهش معنی داری يافت (004/0 p= )، اما در گروه کنترل سطح آنژيوتانسين-2 بعد از چهار و هشت هفته افزايش معنی داری نداشت (952/0 p= و876/0 p= ). بيان ژنی ACE در گروه تمرين بعد از چهار و هشت هفته کاهش معنی داری يافت(001/0 p= ). در گروه کنترل چهار هفته عدم فعاليت منظم ورزشی باعث افزايش معنی دار در بيان ژنی ACE نشد (35/0 p= )، اما هشت هفته عدم فعاليت منظم ورزشی منجر به افزايش معنی دار در سطح mRNA آنزيم ACE گرديد (001/0 p= ). نتيجه­ گيری : فعاليت های ورزشی شدت متوسط، باعث کاهش سطح شاخص های ژنی و خونی موثر در ايجاد فشار خون در مردان ميانسال می شود، در حالی که کم تحرکی چنين روندی را افزايش می دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ACE، Ang II، مردان ميانسال، تمرين شدت متوسط
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 31 Aug 2014 11:32
Last Modified: 31 Aug 2014 11:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/772

Actions (login required)

View Item View Item