تأثیر آموزش همتایان بر مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان

زحمت کش, ثریا and میرزایی, کامران and یزدانخواه فرد, محمد رضا (1393) تأثیر آموزش همتایان بر مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, 9 (13).

[img]
Preview
Text
6.pdf

Download (80kB) | Preview

Abstract

مقدمه: امروزه آموزش تفکر انتقادي به عنوان يکي از اهداف مهم فعاليت‌هاي آموزشي و تربيتي و نتيجه نهايي سيستم‌هاي آموزشي مطرح می‌باشد و افزايش و بهبود مهارت‌هاي تفكر انتقادي دانشجويان از جايگاه خاصي در فرايند آموزش -يادگيري برخوردار است. اين مطالعه با هدف تعيين تأثیر آموزش همتايان بر مهارت تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي تغذيه انجام شد. روش کار: در يک مطالعه نيمه تجربي، دانشجويان دو دوره کارشناسي تغذيه اخذکننده درس فيزيولوژي تغذيه به صورت تصادفي به گروه‌هاي مداخله و کنترل تقسيم شدند. در آغاز ترم مهارت تفکر انتقادي دانشجويان هر دو گروه مورد ارزيابي قرار گرفت. ارائه درس در گروه مداخله بر مبناي ويژگي‌هاي يادگيري همتايان با استفاده از روش تركيبي بحث و گفتگو، يادگيري گروهي و سخنراني توسط دانشجويان و در گروه کنترل به روش سنتي سخنراني توسط استاد انجام شد. پس از پايان ترم مهارت تفکر انتقادي دانشجويان هر دو گروه مجددا مورد ارزشيابي قرار گرفت. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه استاندارد سنجش مهارت تفكر انتقادي كاليفرنياي ب بود. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي توصيفي و آزمون ناپارامتريک من ويتني و ويلکاکسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها بيانگر افزايش نمره مهارت تفکر انتقادي در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در حيطه‌هاي آناليز ( 038/0= P) ، استنباط (041/0= P) ، استدلال قياسي ( 043/0= P) و استدلال استقرايي (026/0= P) بود ليکن در حيطه ارزشيابي تفاوتي بين دو گروه مشاهده نشد ( 364/0=P). همچنين تجزيه و تحليل آماري یافته‌ها قبل و بعد از مطالعه بيانگر افزايش در نمره کل و حيطه‌هاي مورد بررسي( بجز در حيطه ارزشيابي) در گروه مداخله بود(05/0> P) ولی اين تفاوت در گروه کنترل مشاهده نشد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها به دست آمده مؤيد اين است كه يك روش تدريس پويا و غيرانفعالي و دخالت دادن هر چه بيشتر دانشجو در فرآيند ياددهي-يادگيري مي‌تواند در ارتقای مهارت تفکر انتقادي دانشجويان مؤثر باشد، لذا استفاده از راهبرد آموزش مشارکتي باعث می‌شود كه دانشجويان با علاقه بيشتر به مباحث مربوطه بپردازند که مي‌تواند نقش مؤثري بر ارتقا فرآيند يادگيري دانشجو و افزايش مهارت تفکر انتقادي آنان ايفا کند. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 16 Apr 2019 05:28
Last Modified: 16 Apr 2019 05:28
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7720

Actions (login required)

View Item View Item