ارزشیابی تکوینی روشی مناسب جهت کاهش اضطراب امتحان در دانشجویان

میرزایی, کامران and زحمت کش, ثریا (1393) ارزشیابی تکوینی روشی مناسب جهت کاهش اضطراب امتحان در دانشجویان. فصلنامه مرکز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, 9 (13).

[img]
Preview
Text
12.pdf

Download (80kB) | Preview

Abstract

مقدمه: يکي از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي نظام آموزشي، استادان و به ويژه دانشجويان مساله اضطراب از امتحان و تأثیر اين اضطراب بر روند ارزشيابي آنان است. براي پيشگيري از اين مشکل مي‌توان توجه بيشتري به ارزشيابي‌هاي تکويني طول سال تحصيلي داشت، زيرا از اين طريق از حجيم شدن مطالب آموخته شده تا زمان ارزشيابي پاياني جلوگيري شده؛ ميزان شکست‌ها واضطراب‌ها کاهش يافته وانگيزه و رغبت در دانش آموزان افزايش مي‌يابد. هدف از اين مطالعه بررسي تأثیر ارزشيابي تکويني بر کاهش اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بوشهر بود. روش کار: مطالعه فوق يک مطالعه مداخله اي بود که بر روي دوگروه از دانشجويان پزشکي که درس بهداشت يک را اخذ نموده بودند ، انجام شد. گروه‌ها به صورت تصادفي به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم شدند. گروه مداخله طي دوره آموزشي خود به صورت تکويني مورد ارزشيابي قرار گرفتند ( اخذ آزمون در پايان 75% کلاس ها به صورت تصادفي ) و از گروه کنترل تنها ارزيابي پايان ترم( ارزشيابي تراکمي ) صورت گرفت. در پايان دوره هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه 25 سئوالي TAI(Test Anxiety Inventory) جهت بررسي اضطراب امتحان و نيز پرسشنامه بررسي نگرش درخصوص روش ارزشيابي انجام شده، مورد بررسي قرار گرفتند. یافته‌ها با نرم‌افزار SPSS و آماره‌هاي ناپارامتريک مورد ارزيابي قرار گرفت یافته‌ها: ميانگين ( انحراف معيار) نمره اضطراب در گروه مداخله ( 67/6 ±) 0/53 و در گروه کنترل ( 51/2 ± ) 4/ 67 بدست آمد . ميزان اضطراب امتحان در گروه مداخله به صورت معني‌داري کمتر از گروه کنترل بود (008/0=P) . همچنين ميزان رضايتمندي از روش ارزشيابي در دو گروه مداخله بيشتر از گروه کنترل بود ( 026/0 =P). بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها اجراي فرآيند نشان داد ارزشيابي تکويني منظم موجب افزايش رضايت دانشجويان فراگيران و نيز کاهش اضطراب ناشي از امتحان می‌شود. لذا جايگزيني ارزشيابي تکويني بجاي ارزشيابي تراکمي دانشجويان پيشنهاد مي‌گردد. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:35
Last Modified: 17 Apr 2019 08:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7726

Actions (login required)

View Item View Item