تأثیر بكارگيري مدل همكار آموزش باليني بر يادگيري باليني دانشجويان بهداشت خانواده

میرزایی, کامران and زحمت کش, ثریا (1393) تأثیر بكارگيري مدل همكار آموزش باليني بر يادگيري باليني دانشجويان بهداشت خانواده. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, 9 (13).

[img]
Preview
Text
13.pdf

Download (59kB) | Preview

Abstract

مقدمه: آموزش دانشجويان بهداشت خانواده شامل فرآيندهاي آموزش نظري و عملي بوده و آموزش باليني به عنوان يک بخش ضروري و مهم آموزش آنان محسوب می‌شود. با هدف حل مشكلات آموزش باليني و كسب مهارت‌ها و توانمندي‌هاي لازم در پايان دوره آموزشي و ضرورت استفاده از روش‌هاي نوين آموزشي براي ارتقاي كيفيت آموزش باليني، اين مطالعه به بررسي تأثیر مدل همكار آموزش باليني بر يادگيري باليني دانشجويان بهداشت خانواده در مقايسه با روش متداول پرداخته است. روش کار: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي بود. در طول يك ترم تحصيلي با روش سرشماري، دانشجويان بهداشت خانواده دانشكده بهداشت بوشهر با واحد كارآموزي بطور تصادفي ساده به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول با روش همكار آموزش باليني و گروه دوم با روش متداول آموزش ديدند. در پايان دوره، يادگيري حيطه شناختي و مهارتي به وسيله پرسشنامه و چك‌ليست ارزيابي گرديدند. سپس از آزمون‌هاي آماري من ويتني يو، ويلکاکسون و مجذور كاي براي تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: هر دو روش در ارتقاي يادگيري حيطه دانش دانشجويان مؤثر بود. اما اختلاف ميانگين مهارت دانشجويان در دو گروه از لحاظ آماري معني‌دار نبود. اين در حاليست كه در ميزان يادگيري شناختي تفاوت آماري معني‌داري مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: تأثیر اين دو مدل بر يادگيري حيطه مهارت باليني دانشجويان يكسان، اما يادگيري حيطه شناختي در گروه روش متداول بيش از گروه مدل همكار باليني است. به نظر مي‌رسد استفاده از روش متداول مؤثرتر باشد. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:56
Last Modified: 17 Apr 2019 08:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7727

Actions (login required)

View Item View Item