ديدگاه دانشجويان ازميزان موفقیت روش تدريس مشاركتي

زحمت کش, ثریا and میرزایی, کامران (1393) ديدگاه دانشجويان ازميزان موفقیت روش تدريس مشاركتي. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, 9 (13).

[img]
Preview
Text
14.pdf

Download (80kB) | Preview

Abstract

مقدمه: آموزش يک فعاليت آگاهانه و مبتني بر هدف است که موجب تغيير در سطوح دانش، نگرش و رفتار فراگيران می‌شود. استفاده از روش‌هاي نوين آموزشي مانند روش‌هاي تلفيقي دانشجو محور که از طريق مشارکت دادن فعال دانشجو در فرآيند ياددهي – يادگيري اجرا می‌شود مي‌تواند تأثیر مثبتي بر اجرا فرآيند آموزش دانشجويان ايفا کند. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان مطلوبيت روش تدريس مشاركتي از ديدگاه دانشجويان انجام گرفت. روش کار: اين پژوهش به روش نيمه تجربي بر روي دو گروه از دانشجويان پزشکي در درس بهداشت يک انجام شد. ارائه درس در هر دو گروه با استفاده از روش تركيبي بحث و گفتگو، يادگيري گروهي و سخنراني انجام شد، ليکن سخنراني در يک گروه توسط استاد و در گروه دوم توسط دانشجويان انجام شد. پس از پايان ترم، هر دو گروه با يك روش استاندارد مورد ارزشيابي قرار گرفتند. نگرش دانشجويان در خصوص روش آموزشي بکار رفته با استفاده از پرسشنامه و با استفاده از روش‌هاي توصيفي و آزمون ناپارامتريک من‌ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها بيانگر آن بود که استفاده از روش ترکيبي آموزشي با همکاري دانشجويان نقش مؤثرتري بر تأثیر آموزش بر تقويت حيطه‌هاي جلب مشاركت دانشجو، ايجاد توانايي اظهارنظر در جمع، تقويت روحيه انتقادپذيري کسب توانايي مديريت و رهبري گروه، تقويت قدرت تجزيه و تحليل و تصميم گيري، حيطه‌هاي ايجاد علاقه در زمينه درس مربوطه، ايجاد روابط مطلوب اجتماعي با هم گروه‌ها و افزايش قدرت تحمل و پذيرش نظرات همسانان درمقايسه با روش آموزش سخنراني توسط استاد دارد( 001/0> P). اما بين نگرش دانشجويان دو گروه در آشنايي با روش كسب اطلاعات و حل مسائل و قدرت پاسخگويي به سئوالات مطرح شده تفاوت آماري معني‌داري مشاهده نشد بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاصل از اين تحقيق، نشان داد يك روش تدريس پويا و غيرانفعالي و دخالت دادن هر چه بيشتردانشجو در فرآيند ياددهي-يادگيري، باعث می‌شود كه دانشجويان با علاقه بيشتر به مباحث مربوطه بپردازند که مي‌تواند نقش مؤثري بر ارتقای فرآيند يادگيري دانشجو داشته باشد. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:56
Last Modified: 17 Apr 2019 08:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7728

Actions (login required)

View Item View Item