يادگيري مبتني بر تيم، روشی مؤثر در تدریس مفاهیم پیچیده درس فیزیولوژی در دانشجویان تغذیه

زحمت کش, ثریا and میرزایی, کامران (1393) يادگيري مبتني بر تيم، روشی مؤثر در تدریس مفاهیم پیچیده درس فیزیولوژی در دانشجویان تغذیه. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, 9 (13).

[img]
Preview
Text
15.pdf

Download (79kB) | Preview

Abstract

مقدمه: يادگيري مبتني بر تيم (TBL) نوعي راهبرد آموزشي است که با هدف ارتقاي کيفيت يادگيري از طريق ايجاد يک محيط يادگيري مشاركتي و فعال و با تکيه بر استراتژي‌هاي آموزشي پاسخگوي فردي و تيمي، افزايش تعامل گروهي و تقويت انگيزه مشارکت در بحث‌هاي گروهي ارائه می‌شود. اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان يادگيري دانشجويان كارشناسي تغذيه در درس فيزيولوژي به روش TBL و شيوه سخنراني بود روش کار: در يک مطالعه نيمه تجربي بر روي دو گروه از دانشجويان كارشناسي تغذيه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر اجرا شد. در اين مطالعه درس فيزيولوژي تغذيه در گروه مداخله به روش TBL و در گروه شاهد به روش سنتي سخنراني ارائه شد. در ابتداي مطالعه از هر دو گروه يک پيش آزمون واحد اخذ شد و ميزان يادگيري در پايان ترم با استفاده از آزمون MCQ و ميزان رضايت از روش تدريس با استفاده از فرم ارزشيابي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي بوشهر مورد ارزيابي قرار گرفت. یافته‌ها: ميانگين نمرات پيش آزمون دو گروه اختلاف معني‌داري نشان نداد ولي ميانگين نمرات پس آزمون در گروه آموزش به روش TBL به صورت معني‌داري بالاتر از گروه آموزش به روش سخنراني بود (به ترتيب (34/1 ± ) 28/18 و (16/2 ±) 47/15، (001/0>P)). ميزان رضايت گروهي در گروه آموزش به روش TBL نيز بالاتراز گروه آموزش به روش سخنراني بود (به ترتيب ( 21/1 ± ) 68/8 و ( 87/0 ±) 23/6 از حداکثر نمره 10 ((001/0>P)). بحث و نتیجه‌گیری: ارائه فرآيندهاي آموزشي به روش TBL از طريق افزيش تعاملات فردي و گروهي و تقويت يادگيري فعال مي‌تواند نقش مؤثري در ارتقا سطح يادگيري و نيز رضايت دانشجويان از دروس ارائه شده در مقايسه با روش‌هاي معمول سخنراني داشته باشد. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:55
Last Modified: 17 Apr 2019 08:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7729

Actions (login required)

View Item View Item