مقایسه ی رفتارهای بهداشتی مادران کودکان زیر یک سال مبتلا به اسهال و سایرکودکان بستری 3151- دربخش اطفال بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر سال 3159

عرب, آذر and اکابریان, شرافت and جهان پور, فائزه and میرزایی, کامران (1396) مقایسه ی رفتارهای بهداشتی مادران کودکان زیر یک سال مبتلا به اسهال و سایرکودکان بستری 3151- دربخش اطفال بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر سال 3159. فصلنامۀ پرستاری گروه های آسیب پذیر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر (10). pp. 55-67.

[img]
Preview
Text
19.pdf

Download (700kB) | Preview

Abstract

مقدمه: سالیانه در دنیا بیش از 14 میلیون کودک در اولین سال زندگی از بین می روند؛ که بیماری های اسهالی یکی از علل اصلی مرگ و میر در بین این کودکان به شمار می رود. هدف: این مطالعه با هدف مقایسه ی رفتار های بهداشتی مادران کودکان زیر یک سال اسهالی و سایر کودکان بستری در بخش اطفال انجام شده است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که بر روی 242 شیرخوار زیر یک سال بستری در بخش اطفال با تعداد 123 نفر در دو گروه کودکان اسهالی و غیر اسهالی انجام شد. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه ای، شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و رفتار های بهداشتی استفاده گردید. برای تعیین اعتبار صوری و محتوا پرسشنامه از 11 نفر اعضاء هیئت علمی نظر سنجی شد. پایایی ابزار با مطالعه ی پیلوت بر روی 22 نفر در هرگروه و با باز آزمونی، مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های)فراوانی)درصد(، میانگین، انحراف معیار و دامنه( و با توجه به عدم تبعیت متغیر رفتار های بهداشتی از توزیع نرمال، از آزمون های تحلیلی کای اسکوئر، من ویتنی یو و کروس کالوالیس در سطح معنی داری استفاده شده است. spss v. 1/12 با استفاده از نرم افزار 19 2 و کودکان مبتلا به سایر / 8 ماه و انحراف معیار 22 / یافته ها: در مطالعه ی حاضر کودکان اسهالی با میانگین سنی 12 3 شرکت کرده اند. نتایج مطالعه نشان داده که بین اطلاعات جمعیت / 2 ماه و انحراف معیار 31 / بیماری ها با میانگین سنی 24 شناختی با بروز بیماری در کودکان تفاوت معنی داری وجود نداشته و نمره ی رفتار های بهداشتی در گروه اسهالی با میانگین 2 بوده که نشان دهنده ی عدم / 11 و انحراف معیار 12 / 2 و در گروه غیر اسهالی ها با میانگین 3 / 12/8 و انحراف معیار 33 تفاوت معنی دار رفتار های بهداشتی در دو گروه کودکان اسهالی و غیر اسهالی با یکدیگر است. نتیجه گیری: با توجه به عدم تفاوت معنی دار رفتار های بهداشتی در دو گروه کودکان اسهالی و غیر اسهالی، با استفاده از یافته های این پژوهش می توانند به نقاط ضعف و قوت رفتارهای بهداشتی مادران پی برده و نهایت تلاش را در جهت بالا بردن دانش عمومی به خصوص رفتارهای بهداشتی مادران مبذول داشت. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:43
Last Modified: 17 Apr 2019 08:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7732

Actions (login required)

View Item View Item