مقايسه نتايج آزمايش بيوشيميايي نمونه خون گرفته شده از روش معمول خون گيري وريدي و خط انفوزيون وريد محيطي به دنبال تزريق مايعات

يزدانخواه فرد, محمد رضا and تقي زادگان زاده, محبوبه and فرزانه, محمدرضا and ميرزايي, كامران (1393) مقايسه نتايج آزمايش بيوشيميايي نمونه خون گرفته شده از روش معمول خون گيري وريدي و خط انفوزيون وريد محيطي به دنبال تزريق مايعات. نشريه ارمغان دانش, 95 (8).

[img]
Preview
Text
27.pdf

Download (153kB) | Preview

Abstract

چکيده: زمينه و هدف : در حدود سه دهه است كه نمونه گيري از راه كاتترهاي عروقي مورد بحث محققين قرار گرفته است، همراه با سوالات بسياري كه تا كنون پاسخ قطعي داده نشده است. لذا اين سئوال هنوز مطرح است كه آيا مي توان از خط هاي وريدي براي نمونه گيري استفاده نمود ؟لذا اين مطالعه با هدف تعيين و مقايسه مقادير آزمايشگاهي بيوشيميايي نمونه خون گرفته شده از خط انفوزيون وريد محيطي در حال دريافت مداوم مايعات وريدي و روش معمول خونگيري انجام گرفت. روش بررسي: اين پژوهش مطالعه اي مداخله اي مي باشد كه بر روي60 بيمار بستري در بخش داخلي كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. از هر بيمار دو نمونه خون يكي از طريق خط انفوزيون وريد محيطي(مورد)پس از دور ريختن 5 سي سي خون در ابتدا از آنژيوكت و جمع آوري5 سي سي ديگر پس از آن و ديگري به شيوه معمول خون گيري(كنترل)تهيه گرديد. سپس تمامي نمونه ها از نظر مقادير سديم، پتاسيم، اوره و كراتنين با استفاده از آزمون تي زوجي و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: ميانگين مقادير سديم، پتاسيم، اوره و كراتنين درگروه مورد به ترتيب 133/60 ميلي اكي والان بر ليتر، 4/50 ميلي اكي والان بر ليتر، 57/14 ميلي گرم بر دسي ليتر، 1/32 ميلي گرم بر دسي ليتر و در گروه كنترل به ترتيب 133/37 ميلي اكي والان بر ليتر، 4/52 ميلي اكي والان بر ليتر، 14/68 ميلي گرم بر دسي ليتر، 1/32 ميلي گرم بر دسي ليتر بود. هيچ گونه اختلاف معني دار آماري بين مقادير آزمايشگاهي اندازه گيري شده در دو گروه مشاهده نگرديد. نتيجه گيري:مي توان جهت اندازه گيري مقادير سديم، پتاسيم، اوره و كراتنين از نمونه خون گرفته شده از خط انفوزيون وريد محيطي پس از دور ريختن 5 سي سي در ابتداي خون گيري، استفاده نمود. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:39
Last Modified: 17 Apr 2019 08:39
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7740

Actions (login required)

View Item View Item