تأثير آموزش پايبندى به درمان مبتنى بر الگوى ارتقاء سلامت بر كيفيت زندگى مثبت) HIV) بيماران آلوده به ايدز

اسماعيلي, فريده and طهماسبي, رحيم and نوروزي, آزيتا and وحدت, كتايون and كاوه اي, بهروز (1395) تأثير آموزش پايبندى به درمان مبتنى بر الگوى ارتقاء سلامت بر كيفيت زندگى مثبت) HIV) بيماران آلوده به ايدز. مجله آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران, 15 (3).

[img]
Preview
Text
32.pdf

Download (296kB) | Preview

Abstract

زمينه و هدف: استفاده از داروهاى ضد رتروويروسى ممكن است كيفيت زندگى بيماران مبتلا به ايدز را تحت تأثير قرار دهد. هدف اين مطالعه بررسى تأثير آموزش پايبندى به درمان بر اساس الگوى ارتقاء مثبت تحت درمان ضد رتروويروسى شهر بوشهر بود. HIV سلامت بر كيفيت زندگى بيماران مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربى است كه بر روى 61 بيمار تحت درمان انجام شد. بيماران گروه مداخله ( 31 نفر)، آموزش چهره به چهره مبتنى بر الگوى ارتقاء سلامت طى دو جلسه آموزشى به فاصله دو هفته و يك كتابچه آموزشى، جهت پايبندى به درمان دريافت كردند. افراد گروه شاهد ( 30 نفر)، آموزش هاى روتين مركز را دريافت كردند. ابزار گردآورى داده ها شامل اطلاعات جمعيت شناختى، بود. پرسشنامه هاى مربوط (SF سؤالات سازه هاى الگوى ارتقاء سلامت و پرسشنامه كيفيت زندگى ( 36 به سازه ها قبل، بلافاصله بعد و سه ماه بعد از آموزش و پرسشنامه كيفيت زندگى قبل و بعد از آموزش تكميل شدند. در تحليل داده ها علاوه بر آماره هاي توصيفى، از آزمون هاى تى مستقل و كاى اسكوئر، آزمون استفاده شد. SPSS آناليز واريانس داده هاى تكرارى و از آزمون تى زوجى توسط 18 يافته ها: آموزش موجب تغيير معنادار در كليه سازه هاى الگوى ارتقاء سلامت شامل اعتقاد نسبت به > p) درمان، فوايد و موانع پايبندى به درمان، حمايت اجتماعى و خودكارآمدى پايبندى به درمان 0,001 ) شد و نگرش افراد نسبت به درمان را به طور مثبت تغيير داد. بعلاوه كيفيت زندگى در چهار بعد 0,001 ) نسبت به گروه كنترل > p) جسمى، سلامت عمومى، عاطفى و سلامت روانى در گروه آموزش به طور معنادارى ارتقاء يافت. نتيجه گيرى: يافته هاى اين مطالعه نشان دهنده اثربخشى برنامه آموزشى جهت ارتقاء كيفيت زندگى بيماران بوده كه اين تغيير از طريق تأثير بر باورها و نگرش بيماران در مورد پايبندى به درمان به دست آمده است. نوع مقاله: مطالعه پژوهشى. MR

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:37
Last Modified: 17 Apr 2019 08:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7745

Actions (login required)

View Item View Item