مطالعه سطح سرمي Angiopoietin-like protein 4 در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با توده بدني نرمال

رحماني, الهام and اكبرزاده, صمد and نظري, عبدالله and معتمد, نيلوفر and قدرتي, ثريا and عباسي فرد, آناهيتا and ظهرابي, مرضيه (1397) مطالعه سطح سرمي Angiopoietin-like protein 4 در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با توده بدني نرمال. مجله زنان مامائي و نازائي ايران, 21 (2).

[img]
Preview
Text
33.pdf

Download (690kB) | Preview

Abstract

چکيده: مقدمه: سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) يك بيماري اندوكرين پيچيده در زنان مي باشد و تقريباً 75% از زنان PCOS دچار افزايش وزن هستند. Angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) مهار كننده قوي آنزيم ليپوپروتئين ليپاز (LPL) مي باشد. اين پروتئين تعيين كننده غلظت و كليرانس تري گليسريد پلاسما مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي سطح سرمي ANGPTL4 در زنان PCOS با شاخص توده بدني نرمال انجام شد. روش كار: اين مطالعه مورد- شاهدي در سال 95-1394 بر روي 47 زن مراجعه كننده به درمانگاه ابوالفضل وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شد. در اين مطالعه 25 زن PCOSبه روش غير احتمالي آسان و بر اساس معيار هاي تشخيصي روتردام (2003) به عنوان گروه مورد و 22 زن سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سطح سرمي تمام هورمون ها به كمك تكنيك الايزا و پارامترهاي بيوشيميايي نيز به كمك اتوآناليزر اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS(نسخه 16) و آزمون هاي تي مستقل، من ويتني و رگرسيون خطي انجام شد. ميزان p كمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. يافته ها: نتايج اين مطالعه افزايش معناداري در ميزان LH (003/0=p)، LH/FSH(007/0=p)، FBS (03/0=p)، تستوسترون (02/0=p) و پرولاكتين (005/0=p) در گروه مورد نشان داد. تفاوت معناداري در ميزان ANGPTL4، انسولين، HOMA-IR، ليپوپروتئين هاي با چگالي پايين (LDL)، HDL، HOMA-B و كراتينين در گروه مورد نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد. ارتباط معكوس و معناداري بين سطح سرمي ANGPTL4 با لگاريتم انسولين (002/0=p)، FBS (006/0=p)، لگاريتم HOMA-IR (001/0=p) و شاخص توده بدني (03/0=p) وجود داشت، اما ارتباطي بين ANGPTL4 و پارامترهاي ليپيدي مشاهده نشد. نتيجه گيري: در مطالعه حاضر تفاوت معناداري در سطح سرمي ANGPTL4 در زنان مبتلا به تخمدان پلي كيستيك با توده بدني نرمال در مقايسه با گروه شاهد مشاهده نشد. MR

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:36
Last Modified: 17 Apr 2019 08:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7746

Actions (login required)

View Item View Item