اثرات ورزش و تجويز مقادير سوپرافيزيولوژيك ناندرولون دكانوييت بر سطح اپيوييدهاي پلاسما در موش صحرايي: گزارش كوتاه

محبي, مهدي and پور خليلي, خليل and كسمتي, مهناز and اكبرزاده, صمد and اكبري, زهرا (1393) اثرات ورزش و تجويز مقادير سوپرافيزيولوژيك ناندرولون دكانوييت بر سطح اپيوييدهاي پلاسما در موش صحرايي: گزارش كوتاه. مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران, 72 (3).

[img]
Preview
Text
34.pdf

Download (482kB) | Preview

Abstract

زمينه و هد ف: استروييدهاي آنابوليك كه توسط ورزش كاران جهت تقويت عضلات استفاده م ي شوند، بيان اپيو ييدهاي اندوژن را تغيير و باعث اختلالات رفتاري م ي شوند. فعاليت هاي ورزشي ميز ان اپيوييدهاي اندوژن را افزايش مي دهند . هدف از اين پژوهش، بررسي اثر استفاده مزمن ناندرولون بر اوپيوييدهاي سرم موش هاي ورزشكار مي باشد. روش بررس ي: در اين مطالعه تجربي 40 سر موش صحرايي در دو گروه بدون حر ك ت ورزشي و ورزش كار قرار 15 ) تقسيم شدند . در پايان سطح mg/kg گرفتند. حيوانات هر گروه به دو ز ير گروه كنترل (حلال) و دارو (ناندرولون اوپيوييدهاي سرم سنجيده شد. 114±5 در مقايسه با ng/l) يافت هها: شناي دو هفت ه اي باعث افزايش مع نادار سطوح سرمي اوپيو ييدهاي بتا - اندورفين (P=0/ 1475 در گروه كنترل، 25 ± 1556±42 در مقايسه با 27 ng/l) و مت - انكفالين (P=0/ 98±5 در گروه كنترل، 038 1378±36 ng/l) و مت - انكفالين (P=0/002 ،114± 84±4 در مقايسه با 5 ng/l) گرديد. ناندرولون ميزان بتا - اندورفين را در گروه ورزش كار كاهش داد؛ اما در حيوانات بدون حر كت ورزشي ناندرو لون (P=0/011 ،1556± در مقايسه با 42 تاثير قابل ملاحظه اي بر سطح اوپيوييدها نداشت. نتيج هگيري: تجويز مزمن ناندرولون سطح افزايش يافته اپيو ييدها به دنبال ورزش را كاهش م ي دهد. با توجه به نقش اوپيوييدها در كنترل رفتار، احتمال ايجاد تغييرات رفتاري به دنبال مصرف استروييدهاي آنابوليك دور از انتظار نيست. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:36
Last Modified: 17 Apr 2019 08:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7747

Actions (login required)

View Item View Item