بررسی برخی عوامل کلینیکی مؤثر در موفقیت انتقال جنین های فریز شده در مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد

افتخار, مریم and رحمانی, الهام (1391) بررسی برخی عوامل کلینیکی مؤثر در موفقیت انتقال جنین های فریز شده در مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد. مجله زنان مامائي و نازائي ايران, 15 (25).

[img]
Preview
Text
36.pdf

Download (306kB) | Preview

Abstract

مقدمه: یکی از مهم ترین درمان های زوج های نابارور، انتقال جنین فریز شده می باشد. اگر چه انتقال جنین تازه مورد تأیید و توجه است، اما مطالعات اندکی در مورد عوامل بالینی مؤثر در میزان لقاح و میزان بارداری در انتقال جنین فریز شده وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی عوامل بالینی مؤثر در پیش آگهی انتقال جنین فریز شده انجام شد. روشکار: این مطالعه گذشته نگر با بررسی 972 پرونده بیمارانی که بین فروردین 1922 لغایت فروردین 1931 به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد مراجعه و از جنین فریز شده استفاده کرده بودند، انجام شد. کلیه اطلاعات مربوط به نسخه 11 ( و آزمون های ( SPSS پرونده بیماران در پرسشنامه ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 1 معنی دار در نظر گرفته شد. / کمتر از 11 p کولموگروف- اسمیرنوف و من ویتنی استفاده شد. میزان 23 درصد و همچنین میزان / 17 درصد و بالای 91 سال 2 / یافتهها: میزان بارداری بالینی در زنان زیر 91 سال 7 ، 15 درصد و هورمون محرک فولیکول بالای 11 /9 ، بارداری بالینی در زنان با هورمون محرک فولیکول روز سوم زیر 11 اما سایر عوامل مانند علت فریز جنین، پروتکل .)p=1/ 17/1 درصد بود که این نتایج از نظر آماری معنی دار بود ) 1111 اولیه لقاح آزمایشگاهی، روش لقاح آزمایشگاهی، ضخامت اندومتر و طول سیکل درمان تا روز انتقال جنین از نظر آماری .)p<1/ در انتقال جنین فریز شده مؤثر نبودند ) 11 نتیجهگیری: سن زن و هورمون محرک فولیکول روز سوم یکی از مهمترین عواملل مل ؤثر در میلزان بلارداری بلالینی در انتقال جنین فریز شده می باشد. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:35
Last Modified: 17 Apr 2019 08:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7749

Actions (login required)

View Item View Item