بررسی اثر دارونما بر ادراک درد حين انجام جرمگيری و تسطيح سطح ريشه دندان ها

رادافشا, گلپر and حاجی زاده, سمانه and کاظم نژاد لیلی, احسان and میر فرهادی, نسترن (2014) بررسی اثر دارونما بر ادراک درد حين انجام جرمگيری و تسطيح سطح ريشه دندان ها. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 11 (2). pp. 71-77. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v11n2p71-fa.pdf

Download (573kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=565&sid=1&slc_l...

Abstract

خلاصه: سابقه و هـدف: تاکنون مطالعات محدودی در زمينه­ي اثر ضد درد دارونما در دندانپزشکی انجام گرفته است. اين مطالعه با استفاده از جرمگيري و تسطيح ريشه(SRP) بعنوان مدل کلينيکی با هدف ارزيابی اثر ضد درد دارونما انجام شد. مواد و روش‌ها: دراين کارآزمايی بالينی تصادفی دو سوکور و کنترل شده تعداد 182 بيمار پس از اخذ رضايت نامه ی کتبی و ثبت خصوصيات دموگرافيک، در دو گروه دارونما (مورد) شاهد و تحت درمان SRP قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان پرسش نامه ي اضطراب در دندانپزشکی را تکميل نمودند. بيماران با استفاده از بلوکهای تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در گروه مورد نيم ساعت قبل از درمان کپسول دارونما را به عنوان داروی ضد درد دريافت کردند و درگروه شاهد، دارويی دريافت نميشد. ميزان درد بلافاصله پس از انجام SRP در هر سکستانت با مقياس 5 درجه ای ليکرت VRS-5 و نيز به روش VAS اندازه گيری و ثبت گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با آزمونهای آماری کای دو و Mann-U-Whitney به کمک نرم افزار آماری SPSS 19 انجام گرفت. يافته‌ها: گروه مورد و شاهد از نظر سطح اضطراب، سن، جنس، عمق پاکت و سطح چسبندگی کلينيکی مشابه بودند. (0/05<P) ميزان درد در معيار VAS و VRS-5 بين دو گروه دارونما و شاهد با استفاده از آزمون آماری تک متغيره تفاوت معنی دار آماری را نشان نداد. آناليز همبستگی اسپيرمن بين دو مقياس درد VAS و VRS-5 همبستگی معنی داری نشان داد (0/0001>P) نتيجه گيری: اين مطالعه نشان داد که ميزان درد در حين SRP با استفاده از دارونما کاهش نمی يابد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اثر دارونما، جرم گيری دندان، درد،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 01 Sep 2014 03:40
Last Modified: 02 Aug 2017 09:00
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/777

Actions (login required)

View Item View Item