ارزیابی عملکرد بخشهای مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه در سال 1386

امیرعباس, عزیزی and امین, ترابی پور and شهلا, صفری and علی, محمدی and جلال, خیرالهی and مهدیه, شجاعی باغینی (2007) ارزیابی عملکرد بخشهای مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه در سال 1386. نشریه مدیریت سلامت, 12 (37). pp. 17-22. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v12n37p17-fa.pdf

Download (153kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-477-fa.html

Abstract

مقدمه: بخش مدارک پزشکی نقش مهمی در ارزیابی و برنام هریزی اولویت بندی کمیت و کیفیت خدمات مراقبتی دارد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد بخ شهای مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی کرمانشاه و مقایس هی آ نها با استانداردهای وزارت بهداشت بود. روش بررسی: این مطالع هی توصیفی - مقطعی کاربردی در سال 1386 انجام گردید. جامعه ی پژوهش بخ شهای مدارک پزشکی بیمارستا نهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه م یباشد. گردآوری داد هها با استفاده از یک پرسشنام هی خصوصیات دموگرافیک و چهاروارسی نامه (چک لیست دفتر ارزشیابی، ضوابط و استانداردهای درمانی معاونت امور درمان و داروی وزارت بهداشت) صورت گرفت. گردآوری داد هها با مراجع هی مستقیم به واح دهای بخش مدارک پزشکی با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه انجام شده، و برای تجزیه و تحلیل داد ههای هرچک لیست 100 امتیاز منظور و امتیاز کلی هر واحد از بخش مدارک پزشکی از مجموع امتیازات اقلام چک لیست مربوط به آن واحد حاصل شد. 56/ 70 درصد و ضعی فترین عملکرد مربوط به واحد بایگانی با میانگین 3 / یافته ها: بهترین عملکرد مربوط به واحد آمار با میانگین 5 83 درصد و ضعی فترین / درصد است. بهترین عملکرد کلی بخش مدارک پزشکی مربوط به بیمارستان امام رضا(ع) با میانگین 25 48 درصد می باشد. / عملکرد مربوط به بیمارستان معتضدی با میانگین 6 نتیجه گیری: در هیچ یک از بیمارستا نها دستورالعمل مدونی راجع به امحای پرونده وجود نداشت. در اکثر واحدهای بایگانی از سیستم مناسب بایگانی استفاده نمی شد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عملکرد، مدارک پزشکی، بیمارستان آموزشی
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 May 2019 05:09
Last Modified: 07 May 2019 05:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7831

Actions (login required)

View Item View Item