تأثیر گردش شغلی بر عملکرد پرستاران در بیمارستان های تأمین اجتماعی تهران

امیراشکان, نصیری پور and پوران, رئیسی and منصور, دلپسند (2009) تأثیر گردش شغلی بر عملکرد پرستاران در بیمارستان های تأمین اجتماعی تهران. نشریه مدیریت سلامت, 12 (37). pp. 23-28. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v12n37p23-fa.pdf

Download (154kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-476-fa.html

Abstract

مقدمه: یکی از رو شهای توسعه منابع انسانی، گردش شغلی م یباشد که درسازما نهای بهداشتی و درمانی ایران کمتر پژوهش شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر گردش شغلی بر عملکرد پرستاران در بیمارستا نهای تأمین اجتماعی تهران بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع علی و گذشته نگر، به صورت شاهد - موردی در 9 بیمارستان تأمین اجتماعی تهران انجام و پرستارانی که دا رای (N1 = گردید. جامع هی پژوهش پرستاران بیمارستا نهای مورد مطالعه که دارای گردش شغلی نبوده ( 48 است. اززیر جامع هی اول 45 نفر در پ ژوهش شرکت نمودند و به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. از (N2 = گردش شغلی بوده ( 502 زیرجامع هی دوم 45 نفر به شیوه همسا نسازی به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد هها پرسشنامه بود و جهت ارزشیابی عملکرد سالیانه پرستاران از امتیاز ارزشیابی سالیانه موجود در سازمان استفاده شد. با استفاده از آزمون آنالیز .(Pvalue =0/ 28 م یباشد ( 796 / 28 و 41 / یافته ها: میانگین امتیاز عملکرد گروه مورد و شاهد به ترتیب 42 واریانس، بین گردش شغلی و عملکرد پرستاران ارتباط معن یداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: عملکرد پرستاران در بیمارستا نهای مورد مطالعه مستقل از وضعیت گردش شغلی آ نها م یباشد و گر دش شغلی به شیو هی موجود موجب بهبود عملکرد پرستاران نشده است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: گردش شغلی، عملکرد، بیمارستان، پرستار.
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 May 2019 05:09
Last Modified: 07 May 2019 05:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7832

Actions (login required)

View Item View Item