روند رشد مقالات علمی ایرانیان در حوزه های پزشکی طی سال های 2007-1978

رقیه, اسکروچی and حافظ محمد, حسن زاده and محمودرضا, گوهری and رضا, جمشیدی (2009) روند رشد مقالات علمی ایرانیان در حوزه های پزشکی طی سال های 2007-1978. نشریه مدیریت سلامت, 17 (37). pp. 29-38. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v12n37p29-fa.pdf

Download (190kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-478-fa.html

Abstract

مقدمه: در ارزشیاب یهای علم سنجی، اصل یترین معیار برای تعیین جایگاه علمی و رتبه بندی کشورها، میزان مشارکت در تولید علم، نوآوری فناوری و به طور کلی مشارکت در روند توسعه علم جهانی ست. این پژوهش با بهر هگیری از رو شهای علم سنجی، به 1978 پرداخته است. - مطالع هی روند و رشد میزان تولیدات علمی حوز ههای پزشکی در ایران طی سا لهای 2007 روش بررسی: این پژوهش به صورت پیمایشی -توصیفی ؛و کاربردی ست. مقالات انگلیسی حوز ههای پزشکی نمایه شده در 1978 ، جامع هی پژوهش را تشکیل م یدهند. برای گردآوری اطلاعات، از جستجوی - در فاصل هی 2007 SCIE پایگا ههای استنادی پیشرفته پایگاه با محدودیت زمانی برای 6 دوره 5 ساله استفاده؛ و مقالات با رد هبندی کتابخانه ملی پزشکی امریکا تطبیق داده شد. بیشترین تعداد مقالات در ،SCIE است. از 29 حوز هی پزشکی پایگاه SCIE یافته ها: حاصل این بررسی، 11901 رکورد از پایگاه حوز ههای داروشناسی و بیوشیمی و کمترین تعداد مقالات در حوز ههای پرستاری و طب سالمندان مشاهده شد. بیشترین استنادات بدون استناد بودند. دانشگاه SCIE متعلق به حوزه داروشناسی با 10976 استناد بود. 53 درصد از مقالات در پایگاه SCIE در پایگاه 1988 کمترین تعداد و - 1983 و 1992 - علوم پزشکی تهران در 19 حوزه پزشکی، دانشگاه پرکار شناخته شد.ازدور ههای 1987 2003 بیشترین تعداد مقالات در این پایگاه بود. - دوره 2007 شاید به علت چاپ مقالات در مجلاتی با عامل تأثیر پایین یا عدم پذیرش ،SCIE نتیجه گیری: نداشتن استناد در بیشتر مقالات در پایگاه مقال ههای کشورهای در حال توسعه در مجل ههای معتبر بی نالمللی باشد.ا ز عواملی که در کاهش تولید علما یران در دور ههای دوم و سوم دخیل بودند م یتوان به جنگ ایران و عراق اشاره کرد. نمایه شدن نام دانشگا هها با اسامی مختلف باعث عدم وجود نام این دانشگا هها در رتبه بند یهای جهانی شده است. تولید علم ایران در حوز ههای پزشکی بشدت در حال افزایش است.ادام هی این روند به تعامل دانشمندان ایرانی با دانشمندان خارجی، افزایش بودجه آموزش و پرورش، همکاری علمی و تبادل اطلاعات با دانشگا ههای برتر و ... وابسته است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تولید علمی، پایگاه استنادی، حوزه های پزشکی.
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 May 2019 05:09
Last Modified: 07 May 2019 05:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7833

Actions (login required)

View Item View Item