رابطه ی مالکیَت بیمارستان با امتیاز ارزشیابی عملکرد اورژانس در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1386

سیدجمال الدین, طبیبی and محمدرضا, ملکی and سعیده, موحدنیا and محمودرضا, گوهری (2009) رابطه ی مالکیَت بیمارستان با امتیاز ارزشیابی عملکرد اورژانس در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1386. نشریه مدیریت سلامت, 12 (36). pp. 25-32. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v12n36p25-fa.pdf

Download (158kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-428-fa.html

Abstract

مقدمه: ارزشیابی خدمات بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی و درمانی به دلیل ماهیت پیچیده، تنوَع فعَالیَت های آن و تداخل با مسائل گوناگون ، امری ست دشوار، خطیر و چند بعدی. برای ارزشیابی بدون سوگیری بیمارستان ها بایستی مسائل متعدد را درنظر گرفت. هدف پژوهش حاضر،تعیین رابطه ی بین مالکیَت بیمارستان با امتیاز ارزشیابی عملکرد اورژانس، با توجه به شاخص های نیروی انسانی، ارزش های اخلاقی، مسایل ساختاری، تجهیزات پزشکی، تجهیزات غیرپزشکی و شاخص کیفی بود. روش بررسی : این یک پژوهش توصیفی - مقطعی؛ و کاربردی ست. جامعه ی پژوهش شامل 51 بیمارستان عمومی دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است. داده های مورد نیاز با مراجعه به مستندات، صورتجلسات موجود در مرکز اعتباربخشی و ارزشیابی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ و مرکز اعتبار بخشی و ارزشیابی مراکز درمانی وزارت بهداشت در سال 1386 ، با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات، گرد آوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین نوع مالکیَت بیمارستان با امتیاز تخصیص یافته به نیروی انسانی اورژانس، ارزش های اخلاقی، تجهیزات پزشکی، دارویی ومصرفی، تجهیزات غیرپزشکی، شاخص کیفی در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران رابطه معنی داری مشاهده نشد. بین نوع مالکیَت بیمارستان با امتیاز تخصیص یافته به مسائل ساختاری اورژانس در بیمارستان های عمومی رابطه دیده شد. (028/0 (Pvalue= نتیجه گیری: نحوه امتیازدهی در ارزشیابی بیمارستان ها در سال 1386 بین بخش خصوصی و دولتی تفاوتی نداشته است. نبود تفاوت بین بخش دولتی و خصوصی می تواند نشان دهنده ی ارزشیابی بدون سوگیری و جهت گیری کارشناسان اداره ارزشیابی و رعایت محورهای علمی در ارزشیابی بیمارستان ها باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مالکیَت بیمارستان، ارزشیابی عملکرد، اورژانس.
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 May 2019 05:51
Last Modified: 07 May 2019 05:51
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7840

Actions (login required)

View Item View Item