رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386

امیراشکان, نصیری پور and پوران, رئیسی and سید پوریا, هدایتی (2009) رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386. نشریه مدیریت سلامت, 12 (35). pp. 17-24. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v12n35p17-fa.pdf

Download (168kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-368-fa.html

Abstract

مقدمه : فرهنگ سازمانی عاملی موثر بر عملکرد سازمان است.هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی ست و جامعه آماری را کارکنان بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران(1244N=) تشکیل می دهد. تعداد 96 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطَلاعات دموگرافیک، فرهنگ سازمانی و بهره وری ست که با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (1= بسیارکم وتا 5= خیلی زیاد) نمره دهی شد. داده ها به روش خودپاسخگویی گرداوری ؛ و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری مجذورکای تحلیل شد. یافته ها: بین فرهنگ سازمانی و بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد 01/0 P< و57 X2= ؛ در بین شاخص های فرهنگ سازمانی جامعه ی مورد مطالعه، کنترل و خلاقیَت فردی (با میانگین نمره 37/61 و 94/58) وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص های فرهنگ سازمانی داشتند. بالاترین میانگین نمرات بهره وری کارکنان نیز مربوط به مؤلَفه های وضوح و شناخت نقش(35/69 از 130) و توانایی (68/57) بود. نتیجه گیری: با توجَه به رابطه ی مثبت فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان ، تغییر فرهنگ سازمانی حاکم بر بیمارستانها ی مورد مطالعه (با اقداماتی از قبیل فراهم نمودن محیط مناسب برای افراد خلَاق و ارتقای آگاهی پرسنل در زمینه ی ارزش کار)مطلوب خواهد بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرهنگ سازمانی، بهره وری، کارکنان، بیمارستان
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 May 2019 06:47
Last Modified: 07 May 2019 06:47
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7847

Actions (login required)

View Item View Item